Ελάτε στην παρέα μας !

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Δημοσίευση 1ης Πρόσκλησης του ΠΑΑ 2014-2020, για την μεταποίηση εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων...

Δημοσίευση 1ης Πρόσκλησης της δράσης 4.2.2 του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά την μεταποίηση εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό. 

 Από την Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προχώρησε στην δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για τη δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) ( μη γεωργικό προϊόν)», του ΠΑΑ 2014-2020. 

 Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας http://www.pste.gov.gr/?p=33371 
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 
Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: 
 • α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, 
 • β) Ζυθοποιία, 
 • γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, 
 • δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, 
 • ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων, 
 • στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, 
 • ζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 
 • η) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, 
 • θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, 
 • ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, 
 • ια) Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, 
 • ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού. 


Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων. 
Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης δύναται να ανέρχονται από 600 χιλ. € έως 3 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχονται έως 40% του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα τηλέφωνα: 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας τηλ. 2231353173 &53150 
Δ.Α.Ο.Κ Βοιωτίας τηλ. 2261350163 
ΔΑΟΚ Εύβοιας τηλ. 2221353909 & 53924 
ΔΑΟΚ Ευρυτανίας τηλ. 2237080250 
ΔΑΟΚ Φθιώτιδας τηλ. 2231353160 & 53156 
ΔΑΟΚ Φωκίδας τηλ. 2265350549


Δημοσίευση σχολίου