Ελάτε στην παρέα μας !

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Απογραφή 2011 πείτε καλημέρα και δώστε το παρών στην Ιτέα !


Σύμφωνα με  σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος θα διενεργηθούν οι εξής απογραφές: α) Γενική οικοδομών - κτιρίων κατά το έτος 2010, β) Γενική πληθυσμού - κατοικιών κατά το έτος 2011.
Πριν από τη διενέργεια των ανωτέρω απογραφών δύναται να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική απογραφή. Σκοπός των γενικών απογραφών είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση, τα δημογραφικά, τα οικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. 

Ανοιχτή πρόσκληση σε χιλιάδες αποφοίτους Λυκείου, ηλικίας έως και 55 ετών, θα απευθύνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή  από τις αρχές του 2011, προκειμένου να βρει εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα συμμετάσχουν για δύο εβδομάδες στη γενική απογραφή του πληθυσμού του 2011. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου, ηλικίας από 18 έως 55 ετών. Οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) Δημόσιων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και λοιπών δημόσιων οργανισμών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, β) φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή πτυχίο ανωτάτης σχολής και οι φοιτητές βεβαίωση σπουδών), γ) δύο πρόσφατες φωτογραφίες και δ) τον αριθμό του φορολογικού μητρώου. Τα παραπάνω θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών προηγούμενων ετών, εφόσον επιθυμούν την ένταξή τους στο Μητρώο και για τον νέο χρόνο θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής στην έδρα της ΕΛΣΤΑΡ του νομού στον οποίο θα εργαστούν.
Στη γενική απογραφή τον Μάρτιο του 2011, που αναμένεται να διαρκέσει δύο εβδομάδες,(29-3έως 13 '4=)θα απασχοληθούν χιλιάδες συνεργατών, αν και λόγω «Καλλικράτη» ο αριθμός τους θα είναι μικρότερος απ’ ό,τι στην προηγούμενη απογραφή του 2001.
 Εμείς πάντως ας φροντίσουμε να είμαστε  περισσότεροι άπ¨ότι το 2001  .....


Δημοσίευση σχολίου