Ελάτε στην παρέα μας !

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Περί εγκληματικότητας παλαιοτέρων χρόνων...

Γράφει ο κ. Νάκος Κορδονούρης (Νάκος Κορδονούρης )

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

 Εν Κούλουρη τη 10η Νοεμβρίου 1894 

Προς το Σεβαστόν και Αξιότιμον Αρχηγείον Χωροφυλακής 
ΑΘΗΝΑΖΕ 
Έχω την τιμήν, να φέρω εις γνώσιν υμών τα κάτωθι. 
Χθες περί λύχνων αφάς, καιροφυλακτίσας λάθρα και υπούλως, συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές, αποτελούμενον εκ μίας εγχωρίου νεάνιδος και ενός αλλοφύλου άρρενος εις στάσιν απρεπή, αλλά λόγω του δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου, απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα, αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος, τα τεκμήρια της ανόμου πράξεώς των, την τε γυναικείαν σκελέαν, την εγχώριον παντούφλαν και τον πήλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός. 
Ο ανήρ διετέλη ενταύθα εξ Αθηνών προσωρινώς και επί συστάσει, εις πανδοχείον και απέδρα περί το λυκαυγές κρυφίως και υπούλως, δια του πορθμείου. 
Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλλει την εγχώριον παντούφλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσης, ταύτης κηρυχθείσης εις άγνοιαν. 
Την σκελέαν κρατώ ως πειστήριον .
 Ευπειθέστατος ο Αναφέρων Αστυνόμος 


ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΑΧΜΑΚΗΣ 
Ενωμοτάρχης

Δημοσίευση σχολίου