Ελάτε στην παρέα μας !

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Προτάσεις της Π.Ε.Δ.Σ.Ε για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 -2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου – 35100 , ΛΑΜΙΑ
Λαμία, 27 Μαρτίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις αρχικές προτάσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020 και στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου της ΚΕΔΕ, ολοκλήρωσε στην 1η της Συνεδρίαση  η Θεματική Επιτροπή «ΕΣΠΑ 2014-2020»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος, τόνισε στην εισήγησή του πως «η οικονομική και κοινωνική κρίση τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό συστατικό της καθημερινότητας τόσο των πολιτών όσο και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. Οι πόροι της εθνικής χρηματοδότησης για τους Δήμους χρόνο με τον χρόνο περικόπτονται με αποτέλεσμα το νέο ΕΣΠΑ να αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής Επικράτειας και την βασική πηγή χρηματοδότησης έργων πνοής για τους πολίτες και την Αυτοδιοίκηση.  Από μια πρώτη προσέγγιση του νέου Προγράμματος μπορούμε να διαπιστώσουμε πως στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020 πλήττονται, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, οι μικροί Δήμοι που συνήθως δεν διαθέτουν επαρκές τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις που τίθενται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού τους από τη χρηματοδότηση».


Ακόμη ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, δεν άφησε ασχολίαστο πως δεν επετράπη στους Δήμους να συμμετάσχουν στην διαδικασία εκπόνησης και δόμησης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων ούτε και σ` αυτό το πρόγραμμα, όπως συνέβη και στα τέσσερα προηγούμενα πλαίσια στήριξης. Ο σχεδιασμός έγινε κεντρικά, κυρίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να ζητηθεί η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτύπωση σχεδίων που βασίζονται και στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη. Δυστυχώς, το μοντέλο αυτό λειτουργεί στη χώρα μας εδώ και χρόνια, ωστόσο η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, σε στενή συνεργασία με την ΚΕΔΕ, δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για να ακουστεί η φωνή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, τόνισε ο κ. Υπερήφανος προς τα μέλη της Θεματικής Επιτροπής «ΕΣΠΑ 2014-2020»

«Παρόλο που ο αρχικός σχεδιασμός τελείωσε, είμαστε ακόμη στην αρχή της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και μπορούν να γίνουν ενέργειες για να προσανατολιστούν τα κονδύλια στις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες τόσο σε κεντρικό επίπεδο από την ΚΕΔΕ όσο και σε Περιφερειακό από τις ΠΕΔ. Η στόχευση στις πραγματικές ανάγκες μπορεί να γίνει μέσα από τις αναθεωρήσεις των Προγραμμάτων και την διεκδίκηση πόρων από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα» ανέφερε συμπληρωματικά.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η Θεματική Επιτροπή «ΕΣΠΑ 2014-2020» κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις – θέσεις προς την ΚΕΔΕ και προτείνει:

Την συμμετοχή των Δήμων στην διαδικασία εξειδίκευσης των αξόνων προτεραιότητας και συγκεκριμενοποίησης των επιμέρους δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η εξειδίκευση του νέου ΕΣΠΑ είναι το στάδιο ουσιαστικά κατά το οποίο επιλέγονται οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν καθώς και αυτές οι οποίες θα απορροφήσουν το σημαντικότερο μέρος των κονδυλίων και στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα.

Την άμεση προκήρυξη εμπροσθοβαρών δράσεων για τους Δήμους, έτσι ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει λόγω μετάβασης από την 4η στην 5η Προγραμματική Περίοδο. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν τόσο σε έργα υποδομών, όσο και σε μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Άλλωστε, ένας ακόμη λόγος για την άμεση εκκίνηση των νέων έργων είναι η επίτευξη του οροσήμου του 2018 (προβλέπεται σε όλα τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020) που θα επιτρέψει την εκταμίευση τμήματος των πόρων του αποθεματικού επίδοσης. Δεδομένου ό,τι σήμερα περισσότερο από ποτέ, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ που θα προορίζεται για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να δουλέψουμε και να συνεργαστούμε για να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Την εκχώρηση του συνόλου των πόρων που αφορούν την Στερεά Ελλάδα από τα Τομεακά Προγράμματα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διότι όπως έχει διαπιστωθεί διαχρονικά όταν υπάρχει αποκέντρωση της διαχείρισης των πόρων υπάρχει καλύτερος συντονισμός και τα αποτελέσματα έχουν πιο άμεσο και ευεργετικό για τους Δήμους χαρακτήρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι δικαιούχοι θα απευθύνονται σε έναν φορέα ο οποίος είναι άμεσα προσεγγίσιμος και σαφώς πιο ευέλικτος από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Υπουργείων. Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και βρίσκεται σε διηνεκή συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, που στόχο έχουν την εγκαθίδρυση ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
Την υποστήριξη κατά προτεραιότητα των κοινωνικών δομών των Δήμων, όπως βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, κοινωνικών παντοπωλείων, κοινωνικών ιατρείων κλπ. Στις σημερινές εύθραυστες ισορροπίες κρίνεται απαραίτητη η έμπρακτη υποστήριξη των πολιτών και κυρίως των ανέργων και των ανθρώπων που ανήκουν στις  κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Ειδικά για το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας οι πόροι για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι και απαιτείται σημαντική ενίσχυση προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα και όχι μια προσωρινή ανακούφιση.

Την ενεργή συμμετοχή της ΠΕΔ και των Δήμων στη διαμόρφωση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την εδαφική ανάπτυξη καθώς αποτελούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους μεγαλύτερους γνώστες των αναγκών του τόπου. Οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα είναι κάποια τοπικά προγράμματα που θα περιλαμβάνουν δράσεις αναβάθμισης των δημοσίων υποδομών, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστήριξης και κατάρτισης των ανέργων και των εργαζομένων, ανάπλασης περιοχών, ανάδειξης μνημείων και πολιτιστικών χώρων κ.α. Σε περίπτωση που η ολοκληρωμένη παρέμβαση θα αφορά αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας έμφαση θα δίδεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του αγροτικού χώρου. Επομένως γίνεται κατανοητό πως η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να απουσιάζει από την διαδικασία εκπόνησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Την διασφάλιση της συμμετοχής της Στερεάς Ελλάδας σε όλες τις δράσεις που προκηρύσσονται στη χώρα ή εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότησης όλων των δράσεων, το συγκεκριμένο ποσό να καταβάλλεται από εθνικούς πόρους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πολιτών. Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Στερεά Ελλάδα παρέμεινε αποκλεισμένη από μεγάλο αριθμό προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) λόγω κατάταξης της στην κατηγορία «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση (στόχος 2)». Στο νέο ΕΣΠΑ ανήκει στις «Περιφέρειες σε μετάβαση» με αποτέλεσμα το ΠΕΠ της να διαθέτει ελάχιστους πόρους. Πάγια θέση του συνόλου των φορέων αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας αποτελεί η άρση της αδικίας που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα και η αξιολόγησή της βάσει των πραγματικών της δεδομένων και όχι των πλασματικών που δημιουργούνται από την γειτνίαση με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας. Η ύπαρξη της άτυπης βιομηχανικής ζώνης στα Οινόφυτα διαστρεβλώνει τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και εμφανίζει την Στερεά Ελλάδα ως μια πλούσια περιφέρεια ενώ στην πραγματικότητα το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου ΑΕΠ των Οινοφύτων καταναλώνεται στην Αττική.

Την κατανομή πόρων Τεχνικής Βοήθειας του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 προς τους Δήμους έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην ωρίμανση μελετών. Μετά την δραματική περικοπή της εκχώρησης εθνικών πόρων και τη γενικότερη μείωση των εσόδων των Δήμων, η χρηματοδότηση μελετών αποτελεί πραγματική γάγγραινα στην προσπάθεια της αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Την λειτουργία Μονάδων ή Τμημάτων υποστήριξης τελικών δικαιούχων εντός των δομών των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών αλλά και των Υπουργείων, έτσι ώστε να παρέχεται η απαραίτητη καθοδήγηση τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προγραμματισμού. Οι νέες αυτές δομές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο οργανόγραμμα των Υπηρεσιών και μάλιστα κρίνεται απαραίτητο να δοθεί μεγάλη έμφαση στην στελέχωσή τους, έτσι ώστε να υποστηριχθούν αποτελεσματικά όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας.
«Η ΠΕΔ συμφωνεί απόλυτα με την ΚΕΔΕ και στο θέμα της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και υποστηρίζει πως όσοι Δήμοι διαθέτουν ήδη διαχειριστική επάρκεια θα πρέπει να τη διατηρήσουν και στο νέο Πρόγραμμα, ενώ εκείνοι που δεν δύνανται να αποκτήσουν λόγω έλλειψης προσωπικού, να ενισχυθούν με νέες προσλήψεις. Οι παραπάνω προτάσεις κατατίθενται έτσι ώστε η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και η οικεία Θ.Ε. «ΕΣΠΑ 2014-2020» να συμβάλλουν στη  χάραξη αντίστοιχων πολιτικών από την ΚΕΔΕ, με την οποία υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων, εν όψει του ετήσιου Τακτικού της Συνεδρίου της που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου και στα πλαίσια της διεκδίκησης επίλυσης των συγκεκριμένων προβλημάτων από την Κεντρική Διοίκηση» κατέληξε ο Πρόεδρος της Θεματικής Επιτροπής« ΕΣΠΑ 2014-2020 » και Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, Δήμαρχος Ορχομενού κ. Υπερήφανος Λουκάς.

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Παρέλαση στο Κερασοχώρι

Οι παρελάσεις σε πολλές πόλεις της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας ματαιώθηκαν .Όπως είναι γνωστό οι Αγραφιώτες είναι μαθημένοι στα χιόνια , στα κρύα και στις βροχές , ως εκ τούτου οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικότατα !  Δείτε την παρέλαση των μαθητών κι ενός μικρού αγήματος τσολιάδων και γυναικών με παραδοσιακές στολές που παρελαύνουν στη έδρα του δήμου Αγράφων στο Κερασοχώρι. Πολλά μπράβο στους μαθητές , στο άγημα , στους καθηγητές , στο Δήμαρχο και σε όλους τους συμμετέχοντες ! Χρόνια σας πολλά και του χρόνου !Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Δήμος Αγράφων , συμμετοχή στην ΄΄Ώρα της Γης ΄΄

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΣΒΗΝΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Στις 28 Μαρτίου, στις 20:30, η Ελλάδα θα σβήσει για ακόμα μία χρονιά τα φώτα, συμμετέχοντας στην ¨Ώρα της Γης¨, την παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης πολιτών της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF.
Φέτος η εκστρατεία συνδέεται με την πρωτοβουλία της «WWF – Καλύτερη Ζωή», έναν κόμβο ενημέρωσης και δικτύωσης πολιτών για τη βελτίωση της καθημερινότητας μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση χρημάτων και τις συμμετοχικές δράσεις.
Ο Δήμος Aγράφων συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή σβήνοντας τα φώτα σε κεντρικά σημεία των Τοπικών Κοινοτήτων μας το Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 20:30 έως τις 21:30 και καλεί όλους τους πολίτες του Δήμου μας, να δηλώσουν συμμετοχή στην Ώρα της Γης μέσα από την ιστοσελίδα www.kalyterizoi.gr

Δημιουργία γραφείου Περιουσιολογίου στο δήμο Αγράφων .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318


Κερασοχώρι, 24 Μαρτίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της καταγραφής της περιουσίας του Δήμου μας, αποφασίσθηκε να ιδρυθεί γραφείο περιουσιολογίου και να καταρτιστεί ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο- περιουσιολόγιο, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται με τα νέα στοιχεία που θα προκύπτουν. Το εν λόγω μητρώο θα τηρείται σε πλατφόρμα Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) και στο άμεσο μέλλον τα δεδομένα του θα είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου  και του γραφείου περιουσιολογίου στους ενδιαφερόμενους πολίτες. Η βάση δεδομένων θα μπορεί να εμπλουτίζεται δυναμικά και με άλλα γεωχωρικά δεδομένα τα οποία θα κρίνονται σημαντικά όπως τα υπό μελέτη ΣΧΟΟΑΠ, κρίσιμα περιβαλλοντικά δεδομένα, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης κ.α.. Με την εν λόγω πρωτοβουλία, ο Δήμος μας αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και τακτοποιείται η κυριολεκτικά  χαώδης κατάσταση που επικρατούσε στον τομέα του περιουσιολογίου.
Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το περιουσιολόγιο, αποτελεί καινοτόμο δράση και είναι μια πρωτοβουλία την οποία λίγοι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα ανέλαβαν έως σήμερα να αναπτύξουν.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από εθελοντική εργασία συνεργατών μας και δεν θα κοστίσει στο Δήμο μας ούτε ένα ευρώ., αφού το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι ανοικτού κώδικα και η εγκατάσταση της εφαρμογής και του μητρώου θα γίνει από εθελοντές συνεργάτες και από την Τεχνική μας υπηρεσία. Συλλογική δράση απαιτείται και από τους Δημοτικούς Συμβούλους μας αλλά και από το σύνολο των Τοπικών Συμβουλίων και των Δημοτών, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην πλήρη και σωστή καταγραφή της περιουσίας του Δήμου μας και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Επιτέλους μετά από χρόνια στασιμότητας, ο Δήμος μας βγαίνει από την αφάνεια και προχωρά με σταθερά βήματα μπροστά με καινοτόμες και πρωτοποριακές δράσεις.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Τρίτη τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ, δήμου Αγράφων

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. του δήμου Αγράφων με πολλά και διάφορα θέματα διαβάστε αναλυτικά παρακάτω : 


Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στο Κιλελέρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Βαγγέλη Αποστόλου στο Κιλελέρ.

Σήμερα ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας αποτίει φόρο τιμής στους αγωνιστές του Θεσσαλικού κάμπου, που με μπροστάρη το Μαρίνο Αντύπα έφεραν τη λύση στο αγροτικό ζήτημα της εποχής τους.
Και είναι μεγάλη τιμή για μένα που εκπροσωπώ ως υπουργός της αγροτιάς σε αυτή την εκδήλωση την πρώτη Κυβέρνηση της Αριστεράς στο τόπο μας.
Οι αγώνες αυτοί εμπνέουν τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τη δική μας, αλλά και τη δική σας πορεία για τη ριζική αναγέννηση τόσο του αγροτικού χώρου, όσο και της θεσμικής του λειτουργίας.
Μας εμπιστευτήκατε τη διακυβέρνηση της χώρας. Όμως για την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου είναι αναγκαία και η ενεργός συμμετοχή όλης της κοινωνίας της υπαίθρου.
Πρώτα και κύρια των αγροτών, τόσο στη διαμόρφωση των πολιτικών όσο και στην υλοποίηση τους.
Γι αυτό και τους πρώτους που συναντήσαμε στη πλατεία Βάθη, με την ανάληψη της ευθύνης, ήταν οι αγρότες με τους οποίους βρεθήκαμε στα μπλόκα.
Κι αυτούς που δεν ήρθαν τότε θα τους υποδεχτούμε την ερχόμενη Πέμπτη.
Για να είμαστε όμως αποτελεσματικοί χρειάζεται να προωθήσουμε και τη συνεργατική λειτουργία του χώρου.
Δεν νοείται για μας συνεταίρος κάποιος που δεν συνεργάζεται με τον συνεταιρισμό του.
Θα χτίσουμε ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα απαλλαγμένο από τους συνεταιρισμούς σφραγίδες, απαλλαγμένο από τα φαινόμενα των υπερχρεώσεων - ρυθμίσεων - καταλογισμών και ανακτήσεων.
Να δώσουμε στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών το ρόλο που πρέπει να έχουν, του υπερασπιστή των μικρών και αδύναμων οικονομικά αγροτών, αλλά και της επιχειρηματικότητας του χώρου.
Στην προηγούμενη συνάντησή μας στη Λάρισα πριν λίγες ημέρες αναφέρθηκα διεξοδικά στο πρόγραμμά μας, ανακοινώνοντας μάλιστα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, το οποίο και άρχισε να υλοποιείται.
Σήμερα όμως προέχει η απόδοση τιμής στους ήρωες...
Και θα τους τιμήσουμε αν όλοι και όλες μαζί δώσουμε τη μάχη της ανατροπής και στον αγροτικό χώρο. Αν κάνουμε πράξη τα προτάγματα του Μαρίνου Αντύπα.

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Ο μηχανικός ...

Ένας άνεργος μηχανικός σκέφθηκε να ανοίξει μια κλινική για να βγάζει λεφτά. Μια ταμπέλα απ΄έξω έγραφε:"Θεραπευτείτε για τα πάντα με €50."
Αν δεν θεραπευτείτε σας επιστρέφουμε εμείς €100.
Ένας γιατρός νομίζοντας ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλει ένα 100ρικο πάει επίσκεψη.
Γιατρός (ως ασθενής): -«Γιατρέ έχω χάσει την αίσθηση της γεύσης.»
Μηχανικός (ως γιατρός): -«Αδελφή φέρτε παρακαλώ το φάρμακο Νο 22 και ρίξτε 3 σταγόνες στο στόμα του ασθενούς.»
Ο γιατρός-ασθενής φτύνει το φάρμακο και λέει: -«Μα αυτό δεν είναι φάρμακο. Είναι πετρέλαιο....»
Ο μηχανικός-γιατρός: -«Συγχαρητήρια. Η γεύση σας επέστρεψε. 50 ευρώ παρακαλώ.»
Ο δήθεν ασθενής γιατρός φεύγει τσατισμένος αλλά δεν το βάζει κάτω και επιστρέφει σε μερικές μέρες αποφασισμένος να πάρει πίσω τα χρήματά του.
Ο ασθενής-γιατρός: -«Γιατρέ έχασα τη μνήμη μου και δεν θυμάμαι πια τίποτα.»
Ο Μηχανικός-γιατρός: -«Αδελφή φέρτε παρακαλώ το φάρμακο Νο 22 και ρίξτε 3 σταγόνες στο στόμα του ασθενούς.»
Ο γιατρός-ασθενής πανικόβλητος: -«Μα αυτό το φάρμακο είναι για τη θεραπεία της γεύσης.»
Ο Μηχανικός: -«Συγχαρητήρια. Η μνήμη σας επανήλθε. 50 ευρώ παρακαλώ.»
Ο γιατρός φεύγει εξαγριωμένος με τον εαυτό του.
Αμετανόητος μετά  από μερικές μέρες επιστρέφει.
-«Γιατρέ η όρασή μου έχει αδυνατίσει πολύ. Μπορείτε να κάνετε κάτι;»
Μηχανικός: -«Δυστυχώς κύριε δεν έχουμε φάρμακο γι αυτό. Παρακαλώ πάρτε αυτό το 100ρικο.»
-«Μα αυτό είναι 50ρικο.»
-«Συγχαρητήρια. Η όρασή σας επανήλθε. 50 ευρώ παρακαλώ.»

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Δυόμιση Δις ευρώ στην αυτοδιοίκηση το 2015

Στα 2,5716 δις Ευρώ εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα ανέλθει το 2015, το συνολικό ποσό των αποδόσεων και επιχορηγήσεων προς τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Το ποσό αυτό θα αφορά: 2,2073 δις Ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 150,4 εκ. Ευρώ ως ειδική επιχορήγηση για την ενίσχυσή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ η απόδοση για την εξόφληση οφειλομένων παρελθόντων ετών θα είναι της τάξεως των 213,9 εκ. Ευρώ.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η Βουλευτής «Του Ποταμιού», Αντιγόνη Λυμπεράκη, ζητώντας να ενημερωθεί σε τι ύψος έφτασε η συνολική Κρατική επιχορήγηση των Δήμων το 2014 και σε τι ύψος προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2015.
Επίσης, η Βουλευτής είχε ζητήσει στοιχεία και για το πώς κατανέμονται τα ποσά αυτά σε καθένα από τους 325 Δήμους της Χώρας.
Στην έγγραφη απάντησή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι, κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, στους ΟΤΑ α’ Βαθμού αποδίδονται όλοι οι θεσμοθετημένοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010.
Η απόδοσή τους γίνεται με μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμημένων εσόδων, εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Για τον προσδιορισμό τους λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί, αναφέρει ο κ. Μάρδας και διευκρινίζει, ότι πλέον των ΚΑΠ αποδίδεται στους Δήμους και ειδική επιχορήγηση για την ενίσχυσή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αποφευχθεί η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων.
Πέραν των ανωτέρω αποδίδεται και ποσό 213,9 εκ. Ευρώ κατ’ έτος, αναφέρει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και εξηγεί, ότι το ποσό αυτό προέκυψε από ρύθμιση παλαιών υποχρεώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού προς τους ΟΤΑ α’ Βαθμού, συνολικού ύψους 1,711 δις Ευρώ και θα καταβληθεί σε 8 ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβλήθηκε το 2009.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο έγγραφο, κατά το έτος 2014, το συνολικό ποσό των αποδόσεων και επιχορηγήσεων προς τους Δήμους ανήλθε στα 2,7441 δις Ευρώ (ΚΑΠ 2,3333 δις Ευρώ, ειδική επιχορήγηση 193,9 εκ. Ευρώ και απόδοση για την εξόφληση οφειλομένων παρελθόντων οικονομικών ετών 213,9 εκ. Ευρώ).
Τέλος, στο ερώτημα, πώς θα κατανεμηθούν τα χρήματα στους Δήμους, ο κ. Μάρδας απαντά, ότι την αρμοδιότητα κατανομής τους έχει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Πηγή : airetos

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΣΥ.ΡΙΖ.Α .ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αποστράτευση Κατσαρού Δελτίο Τύπου

Θεωρήσαμε απαραίτητο μετά το θόρυβο που προκλήθηκε στα τοπικά αλλά και περιφερειακά ΜΜΕ σχετικά με την αποστράτευση του Αστυνομικού Δ/ντή Ευρυτανίας κ. Γιάννη Κατσαρού να θέσουμε τέλος σε ότι μας αφορά σε φήμες και διαδόσεις.
Η Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται και δεν αναμιγνύεται στις υπηρεσιακές κρίσεις και αξιολογήσεις των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Αυτές γίνονται από την ιεραρχία και συνεπώς για την περίπτωση αυτή, ούτε ερωτηθήκαμε ούτε χρειαζόταν να ερωτηθούμε.
Δεν είναι στην πολιτική μας αντίληψη και πρακτική να αξιολογούν οι οργανώσεις μας τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτά εντάσσονται στη λογική των μηχανισμών των πελατειακών κομμάτων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ  και από αυτήν απορρέει και σε αυτό το πλαίσιο κινείται  η αντίδραση του πρώην βουλευτή του νομού μας, που θεωρεί αυτονόητο ότι κόμματα και βουλευτές καθορίζουν την εξέλιξη των υπηρετούντων στο δημόσιο, το οποίο θεωρούσαν και θεωρούν ακόμη,  όπως φαίνεται φέουδό τους.
Τέλος δε όσον αφορά σχόλια αποδοθέντα σε ρεπορτάζ από τοπική εφημερίδα τα θεωρούμε το λιγότερο ατυχή.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στον Προσυνεδριακό Διάλογο Αιρετών ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου

Στον Προσυνεδριακό Διάλογο Αιρετών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στο Βόλο βρέθηκε στις 16 Μαρτίου ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης από την Αυτοδιοίκηση, ενώ τα κύρια θέματα του διαλόγου αποτέλεσαν η απασχόληση και κοινωνική οικονομία, η υγεία και κοινωνική πρόνοια, καθώς και τοπικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:στην αξιοποίηση κονδυλίων από αναξιοποίητους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, από Τομεακά η Επιχειρησιακά Προγράμματα, με κατεύθυνση σε προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής και Δράσεων της Αυτοδιοίκησης
στην αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης στους πολίτες με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες λόγω και της παρούσας συγκυρίας (π.χ. Άστεγοι , Άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.α.)
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Προαγωγής της Υγείας
στη θεσμοθετημένη περιγραφή του ρόλου της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού στον «Χάρτη Απασχόλησης» της χώρας και την αποτύπωση αυτής με Νόμο.
Ο Προσυνεδριακός διάλογος των Αιρετών στο Βόλο πραγματοποιήθηκε ενόψει του τακτικού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική με θέμα «η  Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά». Τα αποτελέσματα όλων των προσυνεδριακών συζητήσεων θα αποτελέσουν τη βάση διαβούλευσης του ετησίου συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα επόμενα χρόνια.

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο δήμο Αγράφων

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου κοινοποίησε σε σχετικό του Δελτίο Τύπου ο δήμος Αγράφων .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ  1821
Τρίτη 24 Μαρτίου μέχρι Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή της 23ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου, καθώς και φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου  όλων των Δημοτικών Καταστημάτων  των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων.
Τετάρτη 25 Μαρτίου Χαιρετισμός της ημέρας με κωδωνοκρουσίες.
Έπαρση σημαίας στο Δημοτικό Κατάστημα από την Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων .
 Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας , Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής , από τον ιερέα Κερασοχωρίου, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Νακούλα Νικόλαο, Φιλόλογο  του Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου.
Επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία του χωριού «ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΗΣ» .
:Κατάθεση Στεφάνων από τους : Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο Αγράφων,Εκπρόσωπο Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας , Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Κερασοχωρίου , Πρόεδρο Τ.Κ. Κερασοχωρίου
Εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης
Γυμνάσιο - Λ. Τ. Κερασοχωρίου
Δημοτικό Σχολείο Κρέντης ,Νηπιαγωγείο Κρέντης
Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
Εθνικός Ύμνος.
Παρέλαση μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου , Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και Χορευτικού Τμήματος Ενορίας Συλλ. Ιωάννου Προδρόμου Κρέντης.
Υποστολή της σημαίας.

Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα σχετικά:
Με την ιεροτελεστία ο εφημέριος του Κερασοχωρίου.
Με τη Δημόσια Τάξη ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κερασοχωρίου.
Με τη στέψη των Ηρώων και την παρέλαση των μαθητών η κ. Ελένη Νίκου, Διευθύντρια του Γυμνασίου – Λ. Τ. Κερασοχωρίου.
Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Νακούλας Νικόλαος.

Παρακαλούνται να παραβρεθούν :
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος .
Οι Αρχιερατικοί Επίτροποι του Δήμου .
Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώτσιας Θωμάς .
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας  κ. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος .
Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Τασιός Αριστείδης .
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι Αντιδήμαρχοι .
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Οι Τοπικοί Σύμβουλοι.
Οι Υπάλληλοι του Δήμου Αγράφων .
Οι προϊστάμενοι υπηρεσιών ΝΠΔΔ Οργανισμών και Τραπεζών .
Οι Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας στο Δήμο μας και οι εν αποστρατεία με στολή κατά ιεραρχική τάξη.
Εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης.
Οι Πρόεδροι άλλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
Οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.
Οι αντιπρόσωποι Τύπου.
Οι κάτοικοι του Δήμου Αγράφων
Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Το πρόγραμμα αυτό να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων και  Τοπικών Κοινοτήτων  και επέχει θέση επίσημης πρόσκλησης.
Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα σχετικά οι κατά τόπους φορείς .
Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας με τη φροντίδα των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων , οι οποίοι μπορούν να περιλάβουν και άλλες σχετικές εκδηλώσεις που θα εμπλουτίζουν το πρόγραμμα.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αναφερόμενους στο πρόγραμμα.
2. ΕφημέριουςΤοπικών Κοινοτήτων
3. Δ/ντες Δημοτικών Σχολείων του Δήμου.
4.Δ/ντές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου.
5. Δημόσιες Υπηρεσίες που εδρεύουν στο Δήμο.

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ο Προκόπης Παυλόπουλος ορκίστηκε  χθες , νέος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας , ο έβδομος  κατά σειρά Πρόεδρος μετά τη  μεταπολίτευση ! Ας ξαναθυμηθούμε αυτούς που υπηρέτησαν το  Αξίωμα του Ανώτατου Πολιτειακού Άρχοντα  της χώρας  από τη  μεταπολίτευση μέχρι σήμερα !

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας  από το 1974 μέχρι σήμερα είναι οι :

Μιχαήλ Στασινόπουλος (1974-1975)
Κωνσταντίνος Τσάτσος (1975-1980)


Κωνσταντίνος Καραμανλής (1980-1985 , 1990-1995)Χρήστος Σαρτζετάκης (1985 -1990)
Κάρολος Παπούλιας (2005-2015)Προκόπης Παυλόπουλος …….

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Προσυνεδριακή Εκδήλωση της ΚΕΔΕ

Σε προσυνεδριακή Εκδήλωση της ΚΕΔΕ  στα Γιάννενα παρευρέθηκε ως μέλος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών  αλλά και ως μέλος της  Επιτροπής Παιδείας ,  Θρησκευμάτων και  Νεολαίας ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Κερασοχώρι, 12-03-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων στα Γιάννενα βρέθηκε στις 11 Μαρτίου ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής ως μέλος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών αλλά και ως μέλος της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας.
Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας της χώρας, τα οξυμμένα προβλήματα και οι προτεραιότητες για τις ορεινές περιοχές καθώς και τα επείγοντα ζητήματα παιδείας αποτέλεσαν το θέμα της Συνάντησης

Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων !Το βιβλίο του Ηλία Γ. Προβόπουλου με τίτλο : ΄΄Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων΄΄ θα παρουσιάσουν η Πανευρυτανική Ένωση  και η Πανθεσσαλική  Στέγη .
Ένα εξαιρετικό βιβλίο και μια εργασία ετών .Όσοι   παρευρεθείτε  θα αποζημιωθείτε από εικόνες και διηγήσεις εξαιρετικές ! 

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Δηλώσεις συμμετοχής στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι η 49η  Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας  θα διεξαχθεί από 9-5-2015  έως 17-5-2015 .
Για το λόγο αυτό καλούνται όλοι οι τοπικοί επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να προβάλουν τα προϊόντα τους  και τις υπηρεσίες τους να δηλώσουν συμμετοχή .
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής  επικοινωνήστε στο 22310-22704 

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Τουριστική προβολή δήμου Αγράφων

Θ, Μπαμπαλής   Δήμαρχος Αγράφων 
Ξεκίνησε η τουριστική προβολή του δήμου Αγράφων εν όψει  των εορτών του Πάσχα  με άρθρο του Δημάρχου που αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό : TRAVEL MAGAZINE με τίτλο : Ανεπανάληπτο Πάσχα στα Άγραφα !

«Τα Άγραφα θεωρούνται ως ιδανικός προορισμός για όλες τις εποχές του έτους όντας βάση του εναλλακτικού τουρισμού για όλη την οικογένεια και για όλες τις ηλικίες. Ωστόσο η εμπειρία του Πάσχα στα χωριά των Αγράφων είναι μαγευτική και ανεπανάληπτη. Οι πολυάριθμες εκκλησίες και μοναστήρια σε κάθε Δημοτική Ενότητα τα οποία προκαλούν κατανυκτικά συναισθήματα, σε συνδυασμό με τη φύση που μεταμορφώνεται με τον ερχομό της άνοιξης και της Αναστάσεως του Κυρίου προκαλούν δέος στον κάθε επισκέπτη. Εδώ θα αισθανθείτε μέρος της μεγάλης μας οικογένειας σε όποιο χωριό και αν βρεθείτε. Ζήστε από κοντά τα ήθη και έθιμά μας όπως το κάψιμο του Ιούδα το βράδυ της Αναστάσεως ή το έθιμο της Αγάπης τη Δευτέρα του Πάσχα.

Αν θέλετε να ξεφύγετε από τους γοργούς ρυθμούς της πόλης και να ζήσετε το διαφορετικό ελάτε εδώ! Η απαράμιλλη ομορφιά της φύσης θα σας εντυπωσιάσει. Οι επιβλητικές βουνοκορφές της Νότιας Πίνδου, τα ποτάμια και η Λίμνη Κρεμαστών σας περιμένουν για να ζήσετε είτε την περιπέτεια είτε την ξεγνοιασιά!

Επιπλέον μη χάσετε την ευκαιρία να γευτείτε την Αγραφιώτικη κουζίνα από τους ντόπιους που σίγουρα θα σας κερδίσει!

Επίσης μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε κάνοντας πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία και οι πιο τολμηροί rafting και canoe.
Ο Δήμος μας ενδείκνυται και για θρησκευτικό τουρισμό καθώς διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό εκκλησιαστικών προορισμών με αξιόλογη θρησκευτική και ιστορική αξία, Ιερούς Ναούς με μακραίωνη ιστορία, επιβλητικά Μοναστήρια (Τατάρνας στην Επισκοπή – Παναγίας Στάνας στα Επινιανά – Αγία Τριάδα στη Σάικα) και γραφικά ξωκλήσια. Για τη διαμονή σας υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες που έχουν φτιαχτεί με μεράκι για τις ανάγκες σας».
Το άρθρο θα δημοσιευτεί και στην έντυπη έκδοση του περιοδικού  που θα κυκλοφορήσει τέλος Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη !
Διαβάστε εδώ το άρθρο :http://www.greecetravelmagazine.com/travel/articles/15/proorismoi-gia-to-pasxa


Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Κατολίσθηση απειλεί το Παλαιοχώρι .


Μεγάλη κατολίσθηση απειλεί το Παλαιοχώρι  Ραπτοπούλου Ευρυτανίας . Μετά τις φετινές χειμωνιάτικες  καθημερινές νεροποντές οι πλαγιές της Τσιούκας δεν άντεξαν κι άρχισαν να διολισθαίνουν και να υποχωρούν .
Για τη μεγάλη αυτή καταστροφή ενημερωθήκαμε από φωτογραφίες και σχόλιο του κ. Γιώργου Πεταρούδα στο facebook: Στις 3/2/2015 τεράστια κατολίσθηση πέρασε δίπλα από τα σπίτια σε απόσταση 6 μέτρων στο Παλαιοχώρι  Ραπτοπούλου Ευρυτανίας, τώρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στις επόμενες μεγάλες βροχές ο εφιάλτης να επιστρέψει σε μεγαλύτερο βαθμό ,λόγο του κενού που δημιουργήθηκε. Η έκταση της κατολίσθησης είναι περίπου 15 στρέμματα.

Ελπίζουμε η Πολιτεία και πρωτίστως ο δήμος Αγράφων με τα συνεργεία  και τις υποδομές που διαθέτει   να παρέμβει για να προλάβει τα χειροτέρα ! 
Φωτο : Giorgos Petaroudas

Φωτο : Giorgos Petaroudas

Φωτο : Giorgos Petaroudas

Φωτο : Giorgos Petaroudas

Φωτο : Giorgos Petaroudas

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Αυτοψία στις γέφυρες Τέμπλας και Αυλακίου

Τα αποτελέσματα  των εκθέσεων αυτοψιών που διενήργησε , κοινοποίησε με έγγραφο - έκθεσή του στις αρμόδιες υπηρεσίες ,το τεχνικό κλιμάκιο της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου.   Ενημερώνει για τις ζημιές που υπέστησαν οι δυο γέφυρες στις πρόσφατες πλημμύρες και προτείνει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σ’ αυτές.
Πηγή : katafylligr

Αναλυτικότερα στην έκθεση που υπογράφεται από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Υπηρεσίας κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και τον κ. Χρήστο Κολώνα, Πολιτικό Μηχανικό, αναφέρεται:
Γέφυρα Τέμπλας
Στο γεφύρι της Τέμπλας μετά από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα προκλήθηκαν βλάβες στο στηθαίο της γέφυρας προς την πλευρά του Νομού Ευρυτανίας (ανατολική). Η αποκατάσταση τους θεωρείται σχετικά εύκολη. Παράλληλα θα πρέπει να αποκατασταθούν και παλαιότερες επισκευές που έχουν γίνει στο στηθαίο αυτό με τσιμέντο.....
Διαχρονικά όμως η γέφυρα αυτή φέρει βλάβες που προκλήθηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες από τοποθέτηση εκρηκτικών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Γέφυρα Αυλακίου
Η γέφυρα αυτή υπέστη σημαντικότατες βλάβες στο κατάστρωμα της προς την πλευρά του Νομού Καρδίτσας…. Έχει καταστραφεί το σύνολο του στηθαίου, η χαλικόστρωση του καταστρώματος, η επιφάνεια αδιαβροχοποίησης του λιθοσώματος από ασβεστοκονίαμα και πιθανότατα έχουν αποσπαστεί και λίθοι από το εσωτερικό γέμισμα στην επιφάνεια του, καθιστώντας τη γέφυρα αδιάβατη για οχήματα…..

Εκείνο που προκαλεί ΑΠΟΡΙΕΣ  είναι ο επίλογος : Γενικότερα θα πρέπει να εξεταστεί η επίδραση του φράγματος που έχει κατασκευαστεί μεταξύ των δύο γεφυριών η οποία σύμφωνα με τους κατοίκους, έχει επιφέρει μεταβολές στην απόθεση των φερτών υλικών και κατά συνέπεια στη ροή του ποταμού Αχελώου΄΄
Άμα οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να εκφράσουν ευθέως άποψη,   αλλά επικαλούνται στις εκθέσεις Τους,  τις μαρτυρίες των κατοίκων  κάτι δεν πάει καλά ...ας ελπίσουμε  η επισύμανση αυτή να είναι μέρος της πρακτικής  και σημείο αναφοράς  για την  έρευνα...
Φθηνότερα φωτοβολταϊκά στο μέλλον

Η ηλιακή ενέργεια θα είναι φθηνότερη από τον άνθρακα ή το φυσικό αέριο μέχρι το 2025 στις πιο ηλιόλουστες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Ελλάδα είναι μια από αυτές), σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε μια μέρα πριν την ανακοίνωση των σχεδίων της Κομισιόν για την Ενεργειακή Ένωση , τα οποία αναμένονται σήμερα 25 Φεβρουαρίου.
υψηλές αποζημιώσεις προς τους παραγωγούς και το ασταθές ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους κατά 50% σύμφωνα με τη μελέτη που διενήργησε το Ινστιτούτο Φράουνχοφερ για τα Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας

Το κόστος παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην κεντρική και τη νότια Ευρώπη θα μειωθεί μεταξύ €0.04 και €0.06 ανά Κιλοβατώρα (όσο είναι σήμερα περίπου το κόστος του “φθηνού” ελληνικού λιγνίτη χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κρυφά κόστη των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία).

Μάλιστα, το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά θα συρρικνωθεί
H μελέτη που διεξήχθη για λογαριασμό της MKO βασίζεται σε “συντηρητικές παραδοχές” σχετικά με μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας και δεν συνυπολογίζει καινοτομίες που θα μπορούσαν να καταστήσουν ακόμα φθηνότερα τα φωτοβολταϊκά.
—Το κόστος της ηλιακής ενέργειας
Αυτή τη στιγμή, τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα στη Γερμανία παράγουν ενέργεια με κόστος μικρότερο των εννέα λεπτών ανά Κιλοβατώρα. Την ίδια στιγμή, άνθρακας και φυσικό αέριο κοστίζουν μεταξύ πέντε και δέκα λεπτά ανά Κιλοβατώρα. Τα πυρηνικά εργοστάσια χρεώνουν 11 λεπτά ανά Κιλοβατώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο τα φωτοβολταϊκά διαδραματίζουν μάλλον περιθωριακό ρόλο στα ενεργειακά πράγματα της Ευρώπης εξαιτίας του υψηλού τους κόστους σε σύγκριση με άλλες ενεργειακές πηγές χαμηλών εκπομπών , ωστόσο παρουσιάζουν άριστες προοπτικές για να γίνουν φθηνότερα από τις βρώμικες πηγές ενέργειας.

Έτσι, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, που σύμφωνα με προσχέδιο που διέρρευσε, προβλέπουν μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά
Το μεγάλο πλεονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι το κόστος της έχει μειωθεί με πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες πηγές και η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί.

Στο παρελθον, το υψηλό κόστος του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού σήμαινε ότι τα κόστη της ηλεκτροπαραγωγής θα έπρεπε να γίνουν ανταγωνιστικά χάρη στην κρατική υποστήριξη και το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Πηγή : econews