Ελάτε στην παρέα μας !

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Επιστολή Π.Ε.Δ. προς τον Πρωθυπουργό ενόψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Λαμία

ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Κοινοποίηση επιστολής προς τον Πρωθυπουργό, με τις θέσεις της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, ενόψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Λαμία...
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
Επιτρέψτε μου, αρχικά, να εκφράσω την ικανοποίηση των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη σύγκλιση του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Στερεά Ελλάδα και την επίσκεψή σας. 
Η χρονική στιγμή της επίσκεψής σας είναι απολύτως κατάλληλη για την ανάδειξη και συζήτηση ορισμένων θεμάτων, που αποτελούν πάγια αιτήματα της Στερεάς Ελλάδας και για τα οποία με τη δική σας όχληση και παρέμβαση μπορούν να διευθετηθούν ή τουλάχιστον να τεθούν στέρεες βάσεις για την διευθέτησή τους. 
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας συμβάλλοντας στον διάλογο για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας κατέληξε ομόφωνα σε συγκεκριμένες θέσεις που επιγραμματικά σας τις αναφέρουμε και αναλυτικά θα συζητηθούν στα τραπέζια εργασίας με τους Υπουργούς. Α. Βασικές προτεραιότητες για την Στερεά Ελλάδα 
1. Η άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η χρηματοδοτική ενίσχυση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού μας Προγράμματος. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι μια Περιφέρεια σαν τη Στερεά Ελλάδα, που αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλήματα, όπως είναι η πολύ υψηλή ανεργία, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η διαρροή κεφαλαίων προς το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την άτυπη και άναρχη Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων και άλλων «βαριών» βιομηχανιών, να γίνεται αποδέκτης μόλις 190 εκατ. € - λόγω στόχου 2 όπως συνηθίζεται να λέγεται - την ώρα που άλλες Περιφέρειες με παρεμφερή χαρακτηριστικά λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερες ενισχύσεις (ΠΕΠ Ηπείρου: 326 εκ. €, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας: 331 εκ. € και ΠΕΠ Θεσσαλίας: 401 εκ. €). 
Η Π.Ε.Δ. έχει εκπονήσει πρόταση για την άρση της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας, η οποία στηρίζεται σε αδιαμφισβήτητης αντικειμενικότητας στατιστικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι ο πλούτος της Περιφέρειάς μας αποτυπώνεται μόνο σε δείκτες και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. 
 Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε άμεση συνεργασία και ομοφωνία με την Περιφέρεια για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία αγκάλιασε την πρωτοβουλία μας και την ανέδειξε ακόμη περισσότερο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θέματος προτείνουμε τα εξής: 
• Εκπόνηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Στερεά Ελλάδα ύψους 150 εκ. € 
• Επιπλέον ενίσχυση από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Υπουργείων και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 
• Χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο της ανακατανομής πόρων στα Κράτη-Μέλη, βάσει των πραγματικών στατιστικών στοιχείων της τριετίας 2012-2014, που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. 
• Διεκδίκηση αλλαγής των κριτηρίων κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα Κράτη – Μέλη. 

2. Πρόβλεψη και ενεργοποίηση μέτρων για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Στερεάς Ελλάδας στον τομέα της βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού. 
Οι συγκεκριμενοποιημένες προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θα κατατεθούν στα τραπέζια εργασίας του πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου. 
Συγκεκριμένα, ορισμένα από τα βασικότερα θέματα, που αφορούν στην ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας και επιζητούν άμεση λύση είναι: η θεσμοθέτηση- χωροθέτηση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (π.χ. Οινόφυτα – Σχηματάρι), η περιβαλλοντική αναβάθμιση επιβαρυμμένων περιοχών, όπως ο Ασωπός ποταμός, η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, η άμεση ενεργοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατασκευή βασικών υποδομών στην Περιφέρεια και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στον τομέα του ιαματικού, εναλλακτικού, συνδυαστικού και θρησκευτικού τουρισμού. 

3. Χρηματοδότηση, επιτάχυνση και ολοκλήρωση έργων βασικών οδικών αρτηριών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Κεντρικός οδικός άξονας σύνδεσης Βόρειας και Νότιας Εύβοιας, Περιφερειακή οδός Χαλκίδας, Εθνική Οδός Λαμία – Καρπενήσι, Εθνική Οδός Λαμία – Αντίρριο, Εθνική οδός Αθηνών – Δελφών, Ε65) καθώς και η αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου. 
 4. Δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών και ενίσχυση των δομών υγείας και παιδείας. 

Οριζόντιες προτεραιότητες για τους Δήμους 

1. Ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του Καλλικράτη. 
2. Κατανομή των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 προς τους Δήμους (στους ορεινούς, αγροτικούς, νησιωτικούς, μικρούς και γενικότερα μειονεκτικούς Δήμους κατά προτεραιότητα) έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην ωρίμανση μελετών. 
 3. Άμεση απελευθέρωση των προσλήψεων στους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και την αναβάθμιση της λειτουργικότητάς τους. 
4. Ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας με την πρόσληψη ιατρών και λοιπού προσωπικού, την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και δημιουργία νέων δομών πρωτοβάθμιας υγείας. 
5. Ενεργοποίηση δράσεων τόνωσης της απασχόλησης, της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. 
6. Νομοθετική πρόβλεψη για την απόδοση στους Δήμους της νέας γενιάς παρακρατηθέντων. 

 Προσβλέπουμε στην θετική εξέταση των ζητημάτων, που θέτουμε υπόψη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας και των συνεργατών Υπουργών σας για περαιτέρω συνεργασία. 

 Συνημμένα: Προτάσεις Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 


 O Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 
 Υπερήφανος Λουκάς 
Δήμαρχος Ορχομενού

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Περιφέρεια Στ. Ελλάδας : Επιστολή Μπακογιάννη στον Τσίπρα

Το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας, λόγω στατιστικού λάθους, επισημαίνει με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, εν όψει της επίσκεψής του στην περιοχή κατά τη διάρκεια του αναπτυξιακού συνεδρίου. 
Η επιστολή του κ. Μπακογιάννη προς τον κ. Τσίπρα, περιλαμβάνει τα στοιχεία που δείχνουν τη στρέβλωση στην οποία αποδίδεται η υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κοινοτικούς πόρους, τις κινήσεις που έχουν γίνει από την περιφερειακή αρχή για την αντιμετώπισή της αλλά και την πρόταση έγκρισης ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τη Στερεά Ελλάδα που βασίζεται σε έναν ρεαλιστικό σχεδιασμό και έχει ως δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. 
Τέλος, ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον Πρωθυπουργό να σταθεί δίπλα σε όλους τους φορείς που έχουν αναλάβει πρωτοβουλία να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το λάθος που εντοπίζεται στην παρουσίαση της Στερεάς Ελλάδας ως «πλούσιας» περιφέρειας λόγω της συγκέντρωσης βιομηχανικής δραστηριότητας στα Οινόφυτα. 
 «Δεν πρόκειται για ένα τοπικό θέμα. Μιλάμε για μία κατάφορη αδικία που αφορά σε περίπου 650.000 χιλιάδες πολίτες της χώρας. Χάνουν αυτά που δικαιούνται λόγω ενός στατιστικού λάθους. 
Το γεγονός ότι έως σήμερα έχουμε καταφέρει να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο για έργα υποδομών και ανάπτυξης στη Στερεά Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα. 
Σε αυτή την διεκδίκηση καλώ τον Πρωθυπουργό να σταθεί δίπλα μας και να δει ουσιαστικά την πρότασή μας για την δημιουργία ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για την Περιφέρειά μας. Δεν ζούμε αλλού, γνωρίζουμε την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αλλά πρέπει επιτέλους η Στερεά Ελλάδα να αντιμετωπίζεται όπως όλες οι περιφέρειες. Με τα σωστά κριτήρια και τους ίδιους όρους» 
τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Μπακογιάννης με αφορμή την επιστολή του προς τον κ. Τσίπρα.Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων Β’ Τριμήνου 2017

-Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι: Αύριο, Πέμπτη 20 Ιουλίου καταβάλλονται τα Οικογενειακά Επιδόματα Β’ Τριμήνου 2017 στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 30 Ιουνίου και πληρούν τις προϋποθέσεις. 
Την ίδια ημερομηνία πληρώνονται εκκρεμείς αιτήσεις παλαιότερων ετών. 
Η πληρωμή αυτή αφορά συνολικά 574.505 δικαιούχους και η δαπάνη ξεπερνά τα 190.000.000 €. Πρόκειται για την μεγαλύτερη Β’ δόση – τόσο σε πλήθος δικαιούχων όσο και σε ύψος ποσού – που έχει καταβληθεί από το 2013, όταν άρχισαν να πληρώνονται τα νέα οικογενειακά επιδόματα. Ειδικότερα, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων - Πολύτεκνων Οικογενειών θα εισπράξουν στο πλαίσιο της πληρωμής Β’ Τριμήνου 574.505 οικογένειες δικαιούχων, έναντι 476.887 το 2016, αύξηση μεγαλύτερη από 20%. 
Το σύνολο των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών δικαιούχων ξεπερνά τις 90.000. Εξ αυτών οι τρίτεκνοι είναι 76.332. Επιπλέον των αιτήσεων του 2017, ο ΟΓΑ επεξεργάστηκε 18.362 εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών. 
Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα πάρουν τα επιδόματα που δικαιούνται αναδρομικά με την πληρωμή της Β’ δόσης 2017. 1 Φέτος ο ΟΓΑ έχει ήδη εκκαθαρίσει και συνολικά πληρώσει περισσότερες από 63.000 εκκρεμείς αιτήσεις (45.000 στην Α’ δόση και 18.362 στην Β’ δόση). 
Πρόκειται για αιτήσεις κυρίως του 2016 και του 2015, αλλά και παλαιότερες, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αυτά που είχαν προσκομίσει ήταν ελλιπή. 

Οι υπηρεσίες εργάζονται εντατικά, οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις συνεχίζονται, οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων ταυτόχρονα με την επεξεργασία των Α21 που υποβλήθηκαν μετά την 30η Ιουνίου 2017 και θα υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ (taxisnet) τους επόμενους μήνες. 
Για όσες αιτήσεις συνεχίζεται ο έλεγχος – λόγω και ελλιπών δικαιολογητικών – και για όσες υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από 1η Ιουλίου 2017 και μετά, η πληρωμή παραπέμπεται στη δόση του Γ’ τριμήνου. 
Ο ΟΓΑ θα ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσους πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αλλά ταυτόχρονα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του (www.oga.gr, πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων») προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά. 


Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ :Απάντηση σε δημοσιεύματα περί χαμένων ευκαιριών

Με αφορμή τα όσα γράφτηκαν σε τοπική εφημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα περί χαμένων ευκαιριών και αποτυχιών για τη χρηματοδότηση του Καφαντάρειου Ιδρύματος της Ανατολικής Φραγκίστας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε άπαντες, ότι η μη ένταξη του στο ΕΣΠΑ, οφείλεται στο ότι το ίδρυμα δεν ήταν χαρακτηρισμένο με ΦΕΚ ως διατηρητέο μνημείο και ως εκ τούτο δεν μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. 
 Υπάρχουν όμως κάποια εύλογα ερωτήματα που απορρέουν από τα όσα γράφτηκαν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ όπως: 
 1. Από πότε η ένταξη και η χρηματοδότηση ενός έργου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης, είτε λέγεται ΕΣΠΑ, είτε Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε LEADER, είτε Τομεακά των Υπουργείων, είτε Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ή του Δήμου αποτελεί αποτυχία; 
 2. Γιατί η ένταξη αυτού του συγκεκριμένου έργου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι αποτυχία και χαμένη ευκαιρία, όπως γράφτηκε και των υπολοίπων δεκαέξι έργων που εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα είναι επιτυχία; 
 3. Γιατί τόσο άγχος και προσπάθεια ώστε να μειώσουμε και να μηδενίσουμε την αξία και τη σημασία ενός σημαντικού έργου για το Δήμο Αγράφων και τη συνεργασία αυτού με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας; 
 Τέλος, θεωρούμε ότι η ενημέρωση θα πρέπει πάντα να είναι αντικειμενική και δίκαιη χωρίς δόλο και σκοπιμότητες, καθώς και όσο πιο πλήρης και αξιόπιστη γίνεται προς κάθε κατεύθυνση, μόνο έτσι προσφέρουμε όλοι τις υπηρεσίες μας στον τόπο, για τον οποίο υποτίθεται ότι ενδιαφερόμαστε.

«Γραμμή Δημότη 2237031888» Σε ισχύ η Γραμμή Δημότη του Δήμου Αγράφων

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας στην προσπάθεια της καλύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας έθεσε από εχθές Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 σε εφαρμογή ανοικτή γραμμή επικοινωνίας για οποιοδήποτε πρόβλημα, παράπονο ή ζήτημα που αφορά το Δήμο μας, αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία οι κάτοικοι των Αγράφων μπορούν πλέον να καλούν στο 2237031888. 

Η νέα αυτή τηλεφωνική γραμμή στοχεύει στην άμεση καταγραφή και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία σε όλους ανεξαιρέτως τους οικισμούς του Δήμου μας. 

Οι κάτοικοι μπορούν να τηλεφωνούν από τις 8.00 π.μ. έως και τις 15.00 μ.μ. καθημερινά (εκτός αργιών) από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες υπάρχει η δυνατότητα να αφήνουν τηλεφωνικό μήνυμα με τα Αίτηματά τους, τα οποία θα καταγράφονται, θα ταξινομούνται και θα εξυπηρετούνται άμεσα.

Περιφέρεια Στ. Ελλάδας : Η υποψηφιότητα του Παρνασσού για την UNESCO

Την προγραμματική σύμβαση που αφορά στη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης.

 Η σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος του 2017 για την εκπόνηση μελέτης που αποσκοπεί στην προετοιμασία και την υποβολή πλήρους φακέλου ώστε ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού να συμπεριληφθεί στο δίκτυο της UNESCO με τα γεωπάρκα όλου του κόσμου.

 Αντικείμενό της αποτελεί: 
Η διερεύνηση των απαραίτητων προϋποθέσεων και των σχετικών υποχρεώσεων για την ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την UNESCO 

Η προετοιμασία σχετικού φακέλου ένταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. «Στοίχημα για το περιβάλλον» χαρακτήρισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης τη διαδικασία προετοιμασίας της υποψηφιότητας και τόνισε ότι ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξή του στο παγκόσμιο δίκτυο. 
 «Οι δυνατότητες προβολής και αξιοποίησης του φυσικού κάλλους της Στερεάς Ελλάδας είναι απεριόριστες. Αυτές εκμεταλλευόμαστε για να αναδείξουμε τη Στερεά Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη βάση, έναν δρυμό που θα ζήλευαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς πρέπει με υπευθυνότητα και δουλειά να τον αναδείξουμε και αυτό κάνουμε. Και δεν μένουμε εκεί. Υλοποιούμε ένα συγκροτημένο και σοβαρό πρόγραμμα προβολής της Στερεάς Ελλάδας, σε όλα τα επίπεδα, παγκοσμίως. Ο πρώτος στόχος είναι να μπει η Στερεά σε περιβαλλοντική τάξη. Παραπέμπω στον Ασωπό όπου τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο δεύτερος είναι να δείξουμε σε όλους τα περιβαλλοντικά προτερήματά μας. Και στους δύο στόχους, μόνο θετικά προχωράμε» είπε χαρακτηριστικά.

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Το Αγραφιώτικο μπριάνι...

Γράφει ο κ. ioannis.elatosmakkas
ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ !!! 
ΤΟ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ μπριάνι (Όχι μπριάμ), που μου έφτιαχνε η αγραφιωτογιαγια μου. 

(ΥΛΙΚΑ :1,5 κλ κολοκύθα καθαρισμένη και πολτοποιημένη, 300 γρ τυρί φέτα, λιωμένο με το πιρούνι, 300 γρ βούτυρο φρέσκο, 3 αυγά, 2 κούπες τραχανά γλυκό και λίγο αλάτι...) 
Αφού τα έχουμε πολτοποιήσει και ανακατέψει όλα, προσθέτουμε τον τραχανά και αφήνουμε για λίγη ώρα να ποτίσει και να τραβήξει τα υγρά της κολοκύθας και των αυγών... 
Τα στρώνουμε όλα σε λαδωμένο ταψί (εγώ προτιμώ στρωμένο λαδόχαρτο)και τα ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν... 
 Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον τραχανά με σιμιγδάλι χοντρό και το βούτυρο με μαργαρίνη...
Βγαίνει το ίδιο νόστιμο ,  είναι και ελαφρύτερο...
 Έτοιμο το μπριάνι, που βλέπετε από την αγραφιώτισσα μάνα μου, δυστυχώς, όχι στη γάστρα αλλά στο ηλεκτρικό...αστικό κύμα !!! 
Μη μπερδεύετε το μπριάνι με το γνωστό σας ''μπριάμ'', που είναι κομμάτια- φέτες πατάτας, κολοκυθιών κλπ !

πηγή :κ. ioannis.elatosmakkas  , διαδίκτυο . 

Περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε δασικού χαρακτήρα επεμβάσεις

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2380) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου με την οποία ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχωρούνται σε αυτήν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 οι κατάλληλες αρμοδιότητες. 
 Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζεται ότι η Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ θα έχει την αρμοδιότητα για τα παρακάτω μέτρα του ΠΑΑ, συνολικής δαπάνης 301.268.200 €, τα οποία, μεταξύ άλλων, διάφοροι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν την δραστηριότητά τους στον πρωτογενή τομέα της χώρας .

1. Μ08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 
 1.1. ΜΕΤΡΟ 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων» - 81,8 εκατ. € 
 1.2. ΜΕΤΡΟ 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» - 21,3 εκατ. € 
 1.3. ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» - 59,2 εκατ € 
 1.4. ΜΕΤΡΟ 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» - 101,7 εκατ. € 
 1.5. ΜΕΤΡΟ 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων» - 27,2 εκατ. € 

 2. Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 
 2.1. ΜΕΤΡΟ 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000» - 10 εκατ. € 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των παραπάνω κονδυλίων είναι: 
Φυσικά πρόσωπα (Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης) 
Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
Ενώσεις Δήμοι ή ενώσεις δήμων 
Περιφέρειες Διαχειριστές δημόσιας ή ιδιωτικής γης 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Μέτρο 8.1 ενεργοποιείται ξανά για πρώτη φορά μετά το 2006, ένα μέτρο αναγκαίο και σημαντικό για τη δάσωση της χώρας, την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των υποχρεώσεών μας μελλοντικά στο LULUCF. 
Για πρώτη φορά, επίσης, ενεργοποιείται στη χώρα μας και το Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα», το οποίο αποτελεί την υλοποίηση των προτάσεων του επιστημονικά σύγχρονου τομέα της Αγροδασοπονίας, ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται διεθνώς τα τελευταία χρόνια. 
 Πρώτη φορά θα ενεργοποιηθεί και το Μέτρο 12.2, ενώ, τέλος, νέες δράσεις εφαρμόζονται για τα Μέτρα 8.3 και 8.4, όπως η αποκατάσταση δασικών υποδομών, η εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση εμφάνισης παθογόνων οργανισμών, ενώ χρηματοδοτούνται και οι δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσής τους. 
 Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των εφαρμοστικών της ΚΥΑ υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή των παραπάνω μέτρων και την διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν να τα εφαρμόσουν.

πηγή : www.minagric.gr/

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Περιφέρεια Στ. Ελλάδας: Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά στο Καρπενήσι

Στον τόπο όπου κάνουν την προετοιμασία τους κατά του καλοκαιρινούς μήνες οι μεγαλύτερες ομάδες του μπάσκετ από την Ελλάδα και την Ευρώπη διεξάγεται το Mountainball 3on3 FIBA endorsed. 
Στις 21 και 22 Ιουλίου, το Καρπενήσι υποδέχεται μία από τις πιο θεαματικές διοργανώσεις της Ελλάδας με τη συμμετοχή εκείνων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Final Four-Main event με επαγγελματίες παίκτες της stoiximan.gr Basket League. 
Το Mountainball θα γίνει στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Καρπενησίου και του σωματείου μπάσκετ Άτλαντας Καρπενησίου. 
Το τουρνουά θα πλαισιώσει ένας μοναδικός διαγωνισμός τριπόντων. 
Οι συμμετοχές άνοιξαν:
 - στο επίσημο site του τουρνουά (κλικ ΕΔΩ
- μέσω facebook (κλικ ΕΔΩ)
 - μέσω Μηνύματος στο 6936626953 και 6947720550 στέλνοντας όνομα, τηλέφωνο, αριθμό παιχτών, διεύθυνση email και όνομα ομάδας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ : Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων -Γιορτές Δάσους

Δείτε παρακάτω όλο  το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που ανακοινώθηκε από το Δήμο Καρπενησίου...Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Καθιέρωση ημέρας αιμοδοσίας μια φορά το χρόνο των Ευρυτάνων της Αθήνας, προτείνει η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών

Με συντονιστή την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την καθιέρωση ημέρας αιμοδοσίας μια φορά το χρόνο των Ευρυτάνων της Αθήνας, προτείνει η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών. 
Ειδικότερα με σημερινή της επιστολή  προς τους  Κώστα Μπακογιάννη Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κκ. Γεώργιο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου και Άρη Τασιό Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, αναφέρει: 
<<Είναι γνωστό ότι η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης τόσο για τους συνανθρώπους μας, όσο και για τον εαυτό μας. 
Η Ελλάδα λόγω της προκατάληψης και λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης έχει τους λιγότερους αιμοδότες εθελοντές με αποτέλεσμα να εισάγουμε φιάλες αίματος από άλλες χώρες. Σύμφωνα με έρευνα της ΠΟΣΕΑ το 2008, μόλις το 0.65% του πληθυσμού είναι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. 
Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει ως κοινωνία ότι το αίμα που δίνεις για κάποιον άλλον, αύριο μπορεί να είσαι εσύ ο κάποιος άλλος. 
Στην Ευρυτανία τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια θετική κινητικότητα σχετικά με την ίδρυση Τραπεζών αίματος και πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο βοηθήθηκαν συμπατριώτες μας. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι Τράπεζες Αίματος. 
-της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
-της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου, 
-Των κατοίκων των πρώην Δήμων Απεραντίων και Ασπροποτάμου που λειτουργεί στο Αττικό Νοσοκομείο, 
-των κατοίκων του πρώην Δήμου Αγράφων που λειτουργεί επίσης στο Αττικό 
-και άλλων ευρυτανικών συλλόγων και φορέων. 

Η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αθήνα υπάρχει μια ακόμη Ευρυτανία από ετεροδημότες και βλέποντας την πολυδιάσπαση του αιμοδοτικού έργου, προτείνει, με συντονιστή την Περιφέρεια Στερεάς, και την συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου, όλων των Ευρυτανικών Συλλόγων καθώς και των δύο Δήμων να καθιερωθεί μια ημέρα αιμοδοσίας των Ευρυτάνων στη Αθήνα. 
Η διαχείριση του αίματος που θα μαζεύεται κάθε φορά, προτείνουμε να διαχειρίζεται από τις υπάρχουσες τράπεζες αίματος κι αυτό εφόσον κριθεί ότι δεν χρειάζεται η συγχώνευση όλων των τραπεζών αίματος>>.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Νέα γενιά αγροτών στη Στερεά Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για νέους γεωργούς του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης: Εντάσσονται απευθείας 664 δικαιούχοι για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 12.572.500,00 €. Υπάρχουν 32 εν δυνάμει δικαιούχοι για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 611.500,00, ενώ 34 αιτήσεις υποψηφίων δικαιούχων κρίθηκαν μη επιλέξιμες και απερρίφθησαν. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξής του. 
Οι δικαιούχοι που έχουν αντίρρηση επί των αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης). Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών. 
Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη, Κώστα Μπακογιάννη με την οποία δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 
 Για πρόγραμμα που δίνει ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

Ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Είμαστε μία περιφέρεια που βασίζεται στη γη και τον άνθρωπο. Βοηθώντας κάθε νέο να μείνει εδώ, στον τόπο του και να αξιοποιήσει τη γη μας, βάζουμε ένα λιθαράκι να σταματήσει η «αιμορραγία» της μετανάστευσης αλλά και να ανοίξει δρόμος προόδου. Να μπει νέο αίμα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, να αλλάξουν τα δεδομένα και να γίνουν τα προϊόντα μας ακόμη πιο γνωστά και ανταγωνιστικά. Το θετικό σε όλη αυτή τη προσπάθεια που γίνεται στη Στερεά Ελλάδα είναι ότι δεν μπαίνουν μόνο χέρια στην καλλιέργεια και την παραγωγή, αλλά και μυαλά. Μυαλά νέων ανθρώπων που έχουν τεχνογνωσία και μεράκι γι’ αυτό που κάνουν. Τέτοιες προσπάθειες αγκαλιάζουμε, τέτοιους ανθρώπους στηρίζουμε».

“8η Συνεδρίαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας παρουσία του Περιφερειάρχη, κ. Μπακογιάννη

“8η Συνεδρίαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με θέμα την υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020, παρουσία του Περιφερειάρχη, κ. Μπακογιάννη”. 
 Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 8η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στα γραφεία της, στη Λαμία. 
Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η επισκόπηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020 και η παρουσίαση του προγραμματισμού των επόμενων ενεργειών της Περιφέρειας. 
Η συνεδρίαση ήταν διευρυμένη καθώς, εκτός από τα Μέλη του Δ.Σ., προσκλήθηκαν και παρέστησαν Δήμαρχοι και εκπρόσωποι όλων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Μπακογιάννης καθώς και ο Προϊστάμενος και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. 
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Υπερήφανος, αρχικά εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την άμεση θετική ανταπόκριση του κ. Μπακογιάννη στο κάλεσμα της Π.Ε.Δ.. «Είμαι πολύ χαρούμενος που οι δύο βαθμοί της Αυτοδιοίκησης της Στερεάς Ελλάδας συνεργάζονται αρμονικά με βασικό σκοπό το καλό του τόπου μας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, πράγμα που αποδεικνύεται κι από την παρουσία του Περιφερειάρχη στη σημερινή συνεδρίαση καθώς και από τη διαρκή διαθεσιμότητά του στις προσκλήσεις μας και γενικότερα στην επικοινωνία μαζί μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, κ. Υπερήφανος. 
Στην εισήγησή του ο κ. Υπερήφανος αναφέρθηκε στα έργα που έχουν προκηρυχθεί για τους Δήμους και την έως σήμερα υλοποίηση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας: «Με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού αλλά και ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω από πρώτο χέρι τα στοιχεία της υλοποίησης του Προγράμματος, ενημερώνομαι για τον σχεδιασμό, για τα προβλήματα, για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και φυσικά κάνω παρεμβάσεις για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των Δήμων μας και φροντίζω να ακουστεί η φωνή όλων μας στα κέντρα των αποφάσεων. Οι δράσεις που έχουν προκηρυχθεί για τους Δήμους αθροίζουν μεν σε ένα σημαντικό ποσό, ωστόσο οι ανάγκες μας είναι αρκετά μεγαλύτερες και πρέπει να διεκδικήσουμε αύξηση της χρηματοδότησης προς τη Στερεά Ελλάδα». 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. αναφέρθηκε στην υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας και στις ενέργειες που ανέλαβε η Π.Ε.Δ. για την άρση της αδικίας αυτής: 
 «Πρώτη η Π.Ε.Δ. κινητοποιήθηκε και κατέδειξε, με στατιστικά στοιχεία, την αδικία που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα. Μάλιστα, η πρότασή μας ψηφίστηκε από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Στερεάς, από Επιμελητήρια και άλλους φορείς. Η προσπάθειά μας αυτή αγκαλιάστηκε από τον Περιφερειάρχη και η Περιφέρεια ανέδειξε το θέμα ακόμη περισσότερο, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων. Το θέμα αυτό πρέπει να είναι θέμα πρώτης γραμμής και βασική διεκδίκηση για όλους μας. 
Κλείνοντας της εισήγησή του ο κ. Υπερήφανος αναφέρθηκε στην ανάγκη τεχνικής υποστήριξης των Δήμων για να ωριμάσουν προτάσεις αλλά και να ωριμάσουν και οι ίδιοι διαχειριστικά αλλά και σε επίπεδο ουσίας, σε επίπεδο υλοποίησης. 
«Καταλαβαίνω ότι η υποστήριξη, λόγω μη επαρκών πόρων, ίσως να μη μπορεί να δοθεί σε όλους τους Δήμους, ωστόσο κ. Περιφερειάρχη θα ήθελα να εξετάσετε τη δυνατότητα να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη, η οποία θα επικεντρωθεί κυρίως στους μικρούς, ορεινούς, και μειονεκτικούς Δήμους, στους οποίους εντοπίζονται οι περισσότερες αδυναμίες», επεσήμανε ο Πρόεδρος. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Μπακογιάννη, ο οποίος αφού ευχαρίστησε το Δ.Σ. για την πρόσκληση, τόνισε ότι οι αυτοδιοικητικοί της Στερεάς Ελλάδας είναι μια γροθιά και έχουν επιλέξει τον δρόμο τη συνεργασίας κι όχι της σύγκρουσης και της στείρας αντιπαράθεσης, γεγονός που αποτελεί εξαίρεση στον γενικό κανόνα. 

Ο κ. Μπακογιάννης παρουσίασε τα στοιχεία της υλοποίησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και αναφέρθηκε στον προγραμματισμό αλλά και τις ενέργειες της Περιφέρειας για την αύξηση των διατιθέμενων πόρων: «Εργαζόμαστε καθημερινά για την αύξηση των κονδυλίων που θα “πέσουν” στη Στερεά Ελλάδα. Αναδείξαμε το θέμα της υποχρηματοδότησης, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα του Περιβάλλοντος, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και επιπλέον χρηματοδότηση για το ΠΕΠ μας. Θεωρούμε τους Δήμους συνεργάτες μας κι από εδώ σήμερα θα ήθελα να δηλώσω την επιθυμία μου να κάνουμε την ίδια κουβέντα σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, πιο εξειδικευμένα, πιο στοχευμένα, πιο κοντά στις ανάγκες και τα προβλήματα των Δήμων σας». 
 Σε περισσότερο τεχνικά θέματα της υλοποίησης αναφέρθηκε ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, κ. Λέμας, ο οποίος μεταξύ των άλλων παρουσίασε τον απολογισμό της υλοποίησης του ΠΕΠ, τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, τα βασικά στοιχεία του συστήματος αξιολόγησης των έργων, τις ενέργειες επιτάχυνσης και τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι Δήμαρχοι και τα Μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι έθεσαν τους προβληματισμούς τους και παρουσίασαν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους. 
Διεξήχθη ένας άκρως εποικοδομητικός διάλογος και στο τέλος όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί η συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, να αναδειχθεί το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και να απαιτηθεί λύση στο επικείμενο Αναπτυξιακό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Τσίπρα κι εν τέλει να θεσμοθετηθεί η συνάντηση των δύο βαθμών καθώς αποτελεί πηγή ωφέλιμων συμπερασμάτων και τρόπο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μεταξύ τους, σχέσης εμπιστοσύνης.

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Περιφέρεια Στ. Ελλάδας: Αναβάθμιση των υποδομών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από την Περιφέρεια

Τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. 
Πρόκειται για συνεργασία που προβλέπει την τεχνική βοήθεια και τον συντονισμό των διαδικασιών από την Περιφέρεια, για τη συντήρηση, την επισκευή αλλά και την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών του ΤΕΙ στη Λαμία, τα Ψαχνά, το Καρπενήσι, την Άμφισσα και τη Θήβα. 
Το σχέδιο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβάνει ανακαίνιση αιθουσών, επισκευή και ανακαίνιση εργαστηρίων και χώρων λειτουργίας υπηρεσιών του ΤΕΙ, εγκατάσταση πυρασφάλειας, υγρομόνωση, θερμομόνωση, αντικατάσταση ανελκυστήρων, παρεμβάσεις και διαμόρφωση στους εξωτερικούς χώρους και δημιουργία νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, καθηγητή Πέτρο Λάμψα, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε: «Συνεχίζουμε, όπου και όπως μπορούμε, πολλές φορές πέρα από τις αρμοδιότητές μας, να βοηθάμε όπου και όπως μπορούμε για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας. Αυτό κάνουμε στην υγεία, αυτό κάνουμε στην Πρόνοια, αλλά και στην παιδεία. Σήμερα υπογράφουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με τα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 
Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με εξαιρετικό έμψυχο υλικό, αλλά με αρκετά προβλήματα στις υποδομές του. Αποφασίσαμε να το στηρίξουμε και να βοηθήσουμε στην συντήρηση και την αναβάθμισή τους. Είμαστε εδώ και θα είμαστε όποτε μας χρειάζονται για να δημιουργούμε υποδομές υψηλού επιπέδου, αυτές που αξίζει κάθε σπουδαστής και κάθε εκπαιδευτικός».

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ : «Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποστολή των Κινητών Ιατρικών Μονάδων και οι δωρεάν εξετάσεις από τις ΚΙΜ»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 28η αποστολή επίσκεψη του κλιμακίου των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) στα Άγραφα το διήμερο 7 & 8 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο εφαρμογής Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Περισσότερα από 200 άτομα εξετάσθηκαν, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1000 εξετάσεις, από δεκαέξι (16) ειδικότητες ιατρών, με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. 

Το πρωί της Παρασκευής, στα ειδικά διαμορφωμένα εξωτερικά ιατρεία που στήθηκαν στην Κεντρική Πλατεία του χωριού, αλλά και στο κτίριο του Δημαρχείου στα Άγραφα, αλλά και στα ιατρεία (Οδοντιατρείο, Ψηφιακός Μαστογράφος, Ακτινογραφίες, Γυναικολογικό και Μέτρηση Ωστικής Μάζας) των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, οι γιατροί υποδέχτηκαν τους πρώτους δημότες που είχαν κλείσει ραντεβού για να εξετασθούν, μετά την τέλεση του αγιασμού. 

 Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, οι οποίες διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα συνεργασίας, τόσο από πλευράς ιατρών και εξεταζόμενων, όσο και από πλευράς του κλιμακίου με το Δήμο Αγράφων. 

 Κοντά στην αποστολή και το Κλιμάκιο βρέθηκε σχεδόν σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, ενώ το καλό παράδειγμα έδωσε και ο πρώτος δημότης του Δήμου, ο οποίος έδωσε αίμα για τη δημιουργία της Τράπεζας αίματος, αλλά έκανε και μια σειρά εξετάσεων. 

Επίσης δημιουργήθηκε και Τράπεζα Αίματος του δήμου, μετά και την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το πρωί στο ιατρείο στο Κερασοχώρι και το Σάββατο στο ιατρείο των Αγράφων για τις ανάγκες των κατοίκων. 
 Φορέας Υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αναγέννηση & Πρόοδος (www.randp.gr), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, με την αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπως προείπαμε. 

 Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής, μετά το πέρας των εξετάσεων δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες και προσωπικά όλους τους γιατρούς, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Κλιμακίου, που ήρθαν στα Άγραφα προκειμένου να εξετάσουν δωρεάν τους κατοίκους των Αγράφων. Εξετάσεις, που τις μέρες που διανύουμε ως χώρα, δύσκολα μπορούν να πραγματοποιηθούν, καθώς τα κόστη τους είναι υψηλά, πραγματοποιήθηκαν αυτές τις δύο ημέρες δωρεάν. Ακόμη οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που χάρη στην ευγενική προσφορά του να χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πραγματοποιούνται οι ιατρικές εξετάσεις σε δύσβατες και δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας, όπως τα Άγραφα».

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ : «Αγώνας δρόμου του Δήμου Αγράφων για τους συμβασιούχους»

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις για το μέλλον των 8μηνων συμβασιούχων στην υπηρεσία καθαριότητας, ο Δήμος Αγράφων συνεδρίασε τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 με μοναδικό θέμα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, για να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 Στη συνέχεια και βάσει των οδηγιών που έχουν έρθει από ο Υπουργείο, την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο για να ορίσει θέσεις μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας και, παράλληλα, να εγκρίνει τις νέες συμβάσεις των υπαλλήλων που εργάζονται ήδη ως συμβασιούχοι και θα καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις προσλήψεις μονίμων.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ : «Καταγγελίες για δολιοφθορές»

Ύποπτα κρούσματα δολιοφθοράς σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Αγράφων. 
 Προ 20 ημερών περίπου, «λεηλατήθηκε» δημοτικό μηχάνημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη Νιάλα της Τ.Κ. Αγράφων. 

Συγκεκριμένα κλάπηκαν εξαρτήματα του δημοτικού μηχανήματος έργου (φορτωτή), ενώ σημειώθηκαν καταστροφές στα τζάμια και στις πόρτες του μηχανήματος. 

Την περασμένη Κυριακή το βράδυ 09-07-2017 έως το πρωί της Δευτέρας 10-07-2017 στην τοποθεσία ΔΙΠΟΤΑΜΑ της Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς Δήμου Αγράφων, όπου υπάρχει η υδρομάστευση του υδραγωγείου για τον οικισμό του τοπικού διαμερίσματος Ραπτοπούλου, άγνωστος ή άγνωστοι κατέστρεψαν τον αγωγό ύδρευσης διαμέτρου Φ 63 σε μήκος 500 μέτρων. 


Η καταστροφή του αγωγού έγινε με τη χρήση αλυσοπρίονου σε 150 περίπου σημεία του προαναφερθέντος τμήματος αγωγού. Ήδη από πλευράς Δήμου ενημερώθηκε η αρμόδια αστυνομική αρχή, ενώ ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής απέστειλε επιστολή προς τον Εισαγγελέα Ευρυτανίας, ενημερώνοντας τον για τα προαναφερθέντα συμβάντα, ζητώντας να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία του Δήμου Αγράφων θεσμικά και περιουσιακά αλλά και αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο δίκτυο ύδρευσης. 

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Ρουμελιώτικο γλέντι στη Λαμία με ....κρασί Διστόμου και ...ζουρνά από την Θήβα!

Σε βοιωτικό γλέντι μετατράπηκε για λίγο το χθες το βράδυ το Φεστιβαλ ''Κερνάμε Ελλάδα'' στην Λαμία όταν βρέθηκαν μπροστά στο περίπτερο του ''Πολιτισμικού Συλλόγου Διστόμου'' με προιόντα από την μαρτυρική κωμόπολη, τα χορευτικά συγκροτήματα από Θηβα, Σχηματάρι και Κριεκούκι που συμμετεχαν και αυτά στην Εκθεση Τροφίμων Ποτών και Γευσιγνωσίας!. 
 Το ονομαστό Διστομίτικο κρασί και το τσίπουρο - βασικό έκθεμα στο περίπτερο - έρευσε αφθονο και συνδυαζόμενο με τον ...ζουρνά και τα .. νταούλια των παιδιών του Βλάχικου Γαμου της Θηβας και των υπολοίπων χορευτών με τις όμορφες παραδοσιακες στολές, δημιούργησαν ένα υπέροχο κέφι που το ευχαριστηθηκαν οι συμμετέχοντες και οι επισκεπτες! 
Ηταν μια ''εκτος προγράμματος'' παράσταση που επιβεβαιωσε την αξια της Σαββοπουλικής φράσης ότι την ιστορία την γράφουν στο ...τσάκ οι παρεες- εδώ μια βοιωτική κατά βάση ''παρέα'' που στήθηκε στην στιγμή με συμμετοχή και άλλων Ρουμελιωτών - από Ευβοια, Φθιώτιδα- αλλά και την Κρήτη, τα Γρεβενά κ.ο.κ... Ο Πολιτισμικός Συλλογος Διστόμου- που είχε το Σάββατο παρουσια στο Δελτίο Ειδήσεων του STAR Κεντρικήε Ελλάδας με τον Αντιπρόεδρό του Λουκά Δημάκα για την σημασια της Εκθεσης τοπικών προίόντων - έχει οργανωσει την συμμετοχή, υπό την αιγιδα του, οινοπαραγωγών και οινοποιείων καθως και παραγωγων ζυμαρικών και προιόντων ζύμης της περιοχής Διστόμου.
Και αυτό σε μια προσπάθεια να βγουν πιο συστηματικά τα επώνυμα προίόντα του Διστόμου στην αγορά της ευρυτερης περιοχής της Ρούμελης. 
Κατά τα άλλα το Φεστιβάλ ''Κερναμε Ελλάδα'' κυλησε ομαλα παρα την ζέστη και ολοκληρώνεται την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Συμμετεχουν δεκαδες παραγωγοί αλλά και πολιτιστικοί συλλογοι με συνδυοργανωτες το Επιμελητηριο Φθιωτιδας, την αιγίδα του Δήμου Λαμιάιων, ενω στα εγκαινια ηταν παρων και χαιρετησε ο Πρόεδρος της Γενικης Συνομοσπονδίας Εμπόρων και Βιοτεχνών κ. Γιώργος Καββαθάς.-

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Κυκλοφόρησε το φύλλο 137 της Τριμηνιαίας Εφημερίδας ΄΄Λεπιανίτικα Νέα ΄΄

Με πολλά κι ενδιαφέροντα θέματα κυκλοφόρησε το φύλλο 137 της Τριμηνιαίας Εφημερίδας ΄΄Λεπιανίτικα Νέα ΄΄ 
Συγχαρητήρια πολλά στα δραστήρια μέλη του Συλλόγου Λεπιανιτών Ευρυτανίας! Καλοτάξιδη !Πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός με τον τίτλο ''ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ''

Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο ΄΄ Ζαχαρίας Παπαντωνίου -Τα Ψηλά Βουνά ΄΄ διοργανώνει η  Αδελφότητα Γρανιτσιωτών ,  σε συνεργασία με την  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, υπέβαλλαν το πιο κάτω λεπτομερές αίτημα στο υπουργείο Παιδείας . 
Διαβάστε  τις  λεπτομέρειες  παρακάτω ...
Η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών Ευρυτανίας είναι ένας ιστορικός Σύλλογος που δραστηριοποιείται στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του χωρίου μας καθώς και των αποδήμων Γρανιτσιωτών από το 1954, έτος ίδρυσής της. 
Στην ιστορική της αυτή διαδρομή έχει να επιδείξει πλούσιο κοινωνικό έργο που την καταξίωσε στα μάτια των Γρανιτσιωτών αλλά και της ευρύτερης περιοχής με πρωτοβουλίες μεταξύ άλλων για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει Γυμνάσιο και Λύκειο στη Γρανίτσα, καθώς και να συντηρηθεί με πόρους που εξασφάλιζε η ίδια η Αδελφότητα. 
Άλλη σημαντική πρωτοβουλία είναι οι παρεμβάσεις της για τη δημιουργία στο παρελθόν οικοτροφείου στη Γρανίτσα όπου σιτίζονταν ημερησίως έως 200 μαθητές. 
Παράλληλα ανέλαβε και σημαντική πολιτιστική δράση με πραγματοποίηση ετησίως πολιτιστικών εκδηλώσεων που οικοδομούν συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των συμπατριωτών μας, αναδεικνύουν το λαϊκό πολιτισμό της περιοχής αλλά και το έργο και την προσωπικότητα συγχωριανών μας πανελλήνιας αναγνώρισης με σημαντική κοινωνική και πολιτιστική προσφορά. 
Τέτοια πρόσωπα είναι οι συντοπίτες μας Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Στέφανος Γρανίτσας, Δημοσθένης Γούλας και Μιχάλης Σταφυλάς
Για τους τρεις πρώτους μάλιστα η Αδελφότητα μερίμνησε ώστε να τοποθετηθούν ανδριάντες τους στην κεντρική πλατεία του χωρίου. 

Τόσο η ιστορία μας όσο και η πρότερη δράση μας, μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας διευρύνωντας τους ορίζοντές μας και το πεδίο δράσης μας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε σε συνεργασία και συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, πανελλήνιο μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Επιθυμούμε μέσω αυτού να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους της χώρας μας να αναδείξουν με τα κείμενά τους τη σύγχρονη όψη της πατρίδας μας και να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά τους. 

 Θέμα του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ της χώρας και θα φέρει τον τίτλο “Πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός ''ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ'' ”. 

Επιλέξαμε αυτό τον τίτλο ως υπόμνηση στα ψηλά βουνά της ιδιαίτερης πατρίδας μας αλλά κυρίως προς τιμή του συντοπίτη μας λογοτέχνη και του γνωστού έργου του (που παλαιότερα μάλιστα ήταν και σχολικό αναγνωστικό) και όχι για να περιοριστεί το θέμα του διαγωνισμού στο έργο “Τα ψηλά βουνά”. 
Αντιθέτως το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και τα έργα των μαθητών μπορούν να αντλούν το περιεχόμενό τους από την καθημερινή ζωή ή την αγάπη που έχει κάποιος για τον τόπο του, τα προβλήματα, τις έγνοιες, τις ανησυχίες και αγωνίες των νέων ανθρώπων, τους προβληματισμούς που δημιουργεί η κρίση στον τόπο μας, τη ζωή στην ύπαιθρο, τη ζωή στην πόλη, την ελληνική παράδοση και ιστορία, τα κοινά ιδανικά και αξίες των Ελλήνων διαχρονικά και τέλος με αφορμή την ανακήρυξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2018 ως « Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης» μια αναφορά στην ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα, στην παράδοση και στην τοπική ιστορία περιοχών του τόπου μας ως κομμάτι της πολιτισμικής πολυμορφίας της Ευρώπης.
 Επιπλέον καθώς το ΥΠΠΕΘ ανακήρυξε το έτος 2018 ως «Έτος μαθηματικών» θα μπορούσαν να υπάρξουν και έργα μαθητών με αναφορές στους μεγάλους Έλληνες και ξένους μαθηματικούς και στη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης.
 Βεβαίως για τους/τις μαθητές/τριες που γνωρίζουν το έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου δε θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κάποιο πόνημα που να σχετίζεται και να εμπνέεται από κάποιο έργο του, αλλά δεν περιορίζουμε το θέμα όπως προείπαμε σε αυτό μόνο. 

Ημερομηνίες συμμετοχής

Οι μαθητές/τριες μπορούν να υποβάλουν έργα από τις 22.01.2018 έως τις 28.02.2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

 Τρόπος συμμετοχής 

Κάθε μαθητής/τρια συμμετέχει με ένα έργο και σε μία μόνο κατηγορία, ενώ επιτρέπονται και οι ομαδικές εργασίες. Τα ποιήματα θα έχουν έκταση μέχρι τριάντα στίχους είτε σε ελεύθερο στίχο είτε με ομοιοκαταληξία. 
 Μαθητές Γυμνασίου Συμμετέχουν με: 
1. Παραμύθι 
2. Ποίημα 
 3. Διήγημα (μέχρι 4 σελίδες) 
4. Δοκίμιο (Προβληματισμοί) 

 Μαθητές Λυκείου-ΕΠΑΛ Συμμετέχουν με: 

1. Ποίημα 
 2. Διήγημα (μέχρι 6 σελίδες) 
3. Δοκίμιο (Προβληματισμοί) 

 Όροι συμμετοχής 
Ελήφθη ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριων με τη χρήση ψευδωνύμου για κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα μαθητή/τρια.
Τα έργα θα πρέπει να είναι αδημοσιεύτα και να υποβληθούν σε ένα (01) δακτυλογραφημένο αντίτυπο μέσα σε ταχυδρομικό φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφεται η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ) και η κατηγορία στην οποία ανήκει το έργο (ποίημα, διήγημα κλπ.). 
Πάνω δεξιά στην πρώτη σελίδα του έργου θα αναγράφεται η κατηγορία του έργου (ποίημα, δοκίμιο κλπ.), ψευδώνυμο καθώς και εκπαιδευτική βαθμίδα του δημιουργού (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ). 
 Εντός του φακέλου με το αντίτυπο του έργου θα εσωκλείεται και δεύτερος αδιαφανής μικρότερος φάκελος όπου εξωτερικά θα αναγράφεται το ψευδώνυμο του δημιουργού και εντός του θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ψευδώνυμο, λογοτεχνική κατηγορία, τίτλος έργου, σχολείο, τάξη, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σχολείου ή συμμετέχοντος, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email). 
 Τα έργα θα αξιολογηθούν από ομάδα εκπαιδευτικών που θα συγκροτήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ Στερεάς Ελλάδας και θα αποσταλούν στη διεύθυνση της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών: Π.Π. Γερμανού 136 Τ.Κ. 16233 Βύρωνας/Αθήνα με την ένδειξη “Πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός ''ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ'' ”. 
Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται. 
Τα αποτελέσματα και η διαδικασία απονομής των βραβείων-επαίνων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 10.06.2018 . 

Οι πρωτεύσαντες σε κάθε λογοτεχνική κατηγορία και εκπαιδευτική βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο/ΕΠΑΛ) δηλαδή έως επτά συνολικά και ανάλογα με τη συμμετοχή σε κάθε κατηγορία (έως τέσσερα βραβεία για το Γυμνάσιο και έως τρία για Λύκειο-ΕΠΑΛ) θα βραβευτούν κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης πνευματικού περιεχομένου που θα διοργανώσει η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών το καλοκαίρι του 2018 στη Γρανίτσα Ευρυτανίας. Πέραν του βραβείου-επαίνου οι μαθητές που θα βραβευτούν, θα φιλοξενηθούν το ίδιο διάστημα στη Γρανίτσα με κάλυψη εξ ολοκλήρου των εξόδων διαμονής τους (διανυκτέρευση, διατροφή) από την Αδελφότητα Γρανιτσιωτών. 
Η φιλοξενία για κάθε μαθητή/τρια που θα βραβευτεί περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις τόσο για τον ίδιο/ίδια όσο και για ένα πρόσωπο που θα τον/την συνοδεύει. 
Το ακριβές διάστημα φιλοξενίας και βράβευσης θα καθοριστεί σε συνεννόηση της Αδελφότητας με τους βραβευθέντες. 
Σε περίπτωση αδυναμίας μετάβασης κάποιου βραβευθέντα, ο έπαινος-βραβείο θα αποσταλεί ταχυδρομικά. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών, κύριο Αλέξη Καρδαμπίκη 6937430382 είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις info@engranitsi.gr και alexis1kardabikis@gmail.com . Οι όροι του διαγωνισμού θα αναρτηθούν επίσης και στην ιστοσελίδα της Αδελφότητος www.engranitsi.gr
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του.