Ελάτε στην παρέα μας !

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 19ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.

Η διενέργεια του 19 Τακτικού Συνεδρίου της Ο.Ε.Σ.θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών (αίθουσα Β’ Παλαμάς ) οδός Σίνα και Αραχώβης την Κυριακή στις 22-04-2014 και ώρα από 10.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ.σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 29-04-2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ...
Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ανακοίνωση της Ο.Ε.Σ . που ακολουθεί .
ΠΡΟΣ :

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μελών της Ο.Ε.Σ. 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 19ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ. Σύμφωνα με το καταστατικό το Δ.Σ. της Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων σας προσκαλεί να παρευρεθείτε και να λάβετε μέρος στις διεργασίες του 19ου Τακτικού Συνέδριου μας που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών (αίθουσα Β’ Παλαμάς ) οδός Σίνα και Αραχώβης την Κυριακή στις 22-04-2014 και ώρα από 10.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. . 

 Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συνέδριό μας είναι: 
Α. Διαδικασία νομιμοποίησης Αντιπροσώπων. 

Β. Έναρξη Συνεδρίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Εκλογή προεδρείου Συνεδρίου 
2. Εκλογή τριμερούς εφορευτικής Επιτροπής 
3. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. 
4. Οικονομικός απολογισμός 
5. Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού. 
6. Απαλλαγή των ευθυνών του απερχόμενου Δ.Σ 
7. Προτάσεις μελών Γ. Συνέλευσης 
8. Σύντομες προγραμματικές δηλώσεις υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. 9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου. 
Παρακαλούμε θερμά να προσέλθετε όλοι στο Συνέδριό μας και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων όπως αποστείλουν και νέο αίμα, με γνώση της τεχνολογίας, αλλά και νέες ιδέες και προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξει ανανέωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Σ. 
Θεωρούμε την παρουσία σας σημαντική και απαραίτητη, για την συνέχεια και το μέλλον της Ο.Ε.Σ. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 29-04-2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεστε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παραστούν (άρθρο 27 παρ. 1 του καταστατικού). 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Ε.Σ. από πλευράς αντιπροσώπων, λήγει το βραδύτερο την 16-04-2018 και ώρα 24:00
Την ίδια ημέρα και ώρα λήγει και η υποβολή από μέρους των Συλλόγων – Μελών των ονομάτων των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι έχουν ορισθεί από την Γενική συνέλευσή τους είτε από το Δ.Σ. ως Σύνεδροι είτε έχουν ψηφισθεί στις εκλογές των Συλλόγων τους για να έχουν δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο της Ο.Ε.Σ. 
Βάσει του άρθρου 25 παρ. 3 υπ. Α΄ και Β΄ οι Σύλλογοι – Μέλη εάν ψήφισαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες τους μέχρι 150 φυσικά μέλη τους έχουν δικαίωμα να στείλουν τρείς (3) αντιπροσώπους για Συνέδρους
Αν ψήφισαν άνω των 150 μέλη τους υποχρεούνται να αποστείλουν ακριβές αντίγραφο της κατάστασης ψηφισάντων των συλλόγων τους. 
Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου στο Συνέδριο για την εκλογή των μελών της διοίκησης της Ομοσπονδίας έχουν όσα μέλη –Σύλλογοι είναι ταμιακώς εντάξει. (άρθρο 25 παρ. 5 του καταστατικού) 
Η ετήσια συνδρομή κάθε συλλόγου – μέλους είναι 25 € ετησίως , 50 € για τα δύο χρόνια. 
Προσδοκούμε να σας δούμε στο 19ο τακτικό Συνέδριο μας. 

                                 Με πατριωτικούς χαιρετισμούς. 
                                    Για το Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ. 
 Ο Πρόεδρος                                      Η Γενική Γραμματέας 

Χρίστος Αρβανίτης                            Αγγελική Σκοτίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: