Ελάτε στην παρέα μας !

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 2015 των παραγωγών.

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι έχουν αναρτηθεί τα οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 2015 των παραγωγών. 
 Κάθε παραγωγός μπορεί να ενημερώνεται μέσω διαδικτύου καταχωρώντας στη σχετική φόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία : ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ή τα τέσσερα τελευταία ψηφία της Αστυνομικής ταυτότητας που δηλώθηκε στην Ενιαία Δήλωση εκμετάλλευσης 2015. 
 Για τη λήψη των οριστικών δικαιωμάτων ακολουθείτε τη διαδρομή http://www.opekepe.gr → Κοινοποίηση της Ατομικής Πράξης Προσδιορισμού των Οριστικών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης→ πατήστε εδώ → Συμπληρώστε τα παρακάτω κατά περίπτωση στοιχεία : 
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
• Φυσικά Πρόσωπα o Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ) ή  τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της Αστυνομικής Ταυτότητας που έχετε δηλώσει στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 2015 
• Νομικά Πρόσωπα o Τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του Τραπεζικού Λογαριασμού(ΙΒΑΝ) που έχετε δηλώσει στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 2015 και κάνετε λήψη .

Δημοσίευση σχολίου