Ελάτε στην παρέα μας !

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Κερασοχώρι

Συνεδριάζει στο Κερασοχώρι  στις 
είκοσι οκτώ (28) Μαρτίου 2016 η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Αγράφων  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε τρέχοντα   θέματα όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων .... 
Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις είκοσι οκτώ (28) Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση επί υποθέσεως του πρώην Αντιδημάρχου Αγράφων κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη. 
Έγκριση απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Αποκατάσταση οδοστρώματος κεντρικής οδού οικισμού Αν. Φραγκίστας ΤΚ Φραγκίστας»


Έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι της Επιτροπής για τους επαναληπτικούς διαγωνισμούς Μίσθωσης Μηχανημάτων Έργου για τον καθαρισμό δρόμων ΔΕ Ασπροποτάμου και ΔΕ Βίνιανης.
 Ψήφιση πιστώσεων 2016. 
Ο Πρόεδρος 

 Θεόδωρος Μπαμπαλής

Δημοσίευση σχολίου