Ελάτε στην παρέα μας !

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πραγματοποιείται στο Κερασοχώρι στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου 2016 η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε τρέχοντα θέματα όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων ....
Πρόσκληση στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας προσκαλούμε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαμπαλής).

 Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου «Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Δυτ. Φραγκίστας» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης). 

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση εισόδου στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Βίνιανης» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης). 

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Τοπολιάνων» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης). 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης ΤΔ Επισκοπής Δ. Φραγκίστας»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Τσιάμης). ………………………………………………………………………
 Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016-
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης). 

Έγκριση απολογισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων (Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Βασιλική Φεγγούλη). 

Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015(Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Βασιλική Φεγγούλη). 

Καθορισμός αμοιβής νομικού για γνωμοδότηση επί υποθέσεως Ζαχαρία Παπαντωνίου(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος). 

Απόφαση επί της αριθμ.2-4/23-03-2016 απόφασης – πρότασης της ΕΠΖ(Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Βασιλική Φεγγούλη). 

Αποδοχή δωρεάς στο Περιφερειακό Ιατρείο Ραπτοπούλου(Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Βασιλική Φεγγούλη). 

Κατανομή 4ης δόσης για το 2015 και 1ης δόσης για το 2016 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αγράφων(Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Βασιλική Φεγγούλη). 

Εισήγηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με 8μηνη σύμβαση στο Δήμο Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος). 

Διαγραφή οφειλών Δήμου Αγράφων προς τρίτους (προμηθευτές)(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος). 

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαμπαλής). 

 Ορισμός εκπροσώπων, στις Γενικές Συνελεύσεις της μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»(Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Βασιλική Φεγγούλη). 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 Τόλης Γεώργιος

Δημοσίευση σχολίου