Ελάτε στην παρέα μας !

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Σεμινάρια επιμόρφωσης των δημοτικών υπαλλήλων διοργανώνει η ΠΕΔ

Μετά από εισήγηση του κ. Λουκά Υπερήφανου Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας, το Διοικητικό της Συμβούλιο στην 9η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 10 – 11 – 2015, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την υλοποίηση δύο σεμιναρίων επιμόρφωσης των δημοτικών υπαλλήλων της Περιφέρειας, με θέμα την εισαγωγή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και την χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών του.
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, μένοντας προσηλωμένη στον βασικό της στόχο για συνεχή και ουσιαστική στήριξη των Δήμων και κατανοώντας την πολυπλοκότητα του νέου ηλεκτρονικού συστήματος προχωρά στη διοργάνωση και χρηματοδότηση των σεμιναρίων αυτών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη Λαμία και στη Χαλκίδα και θα έχουν διάρκεια δύο (2) ημερών το καθένα, με συνολικά 10 ώρες κατάρτισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝΛαμία 26.11.2015
Αρ. πρωτ. 746
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ 6 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
35100 – ΛΑΜΙΑ Προς: Δήμους Στερεάς Ελλάδας
ΤΗΛ. 2231027368
FΑΧ. 2231024428
Email : g.tagoulis@pedstereas.gr


Θέμα: «Πρόσκληση προς τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για τη συμμετοχή υπαλλήλων τους σε σεμινάρια που διοργανώνει η ΠΕΔ / ΣΕ για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων».

Μετά από εισήγηση του κ. Λουκά Υπερήφανου Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας, το Διοικητικό της Συμβούλιο στην 9η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 10 – 11 – 2015, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την υλοποίηση δύο σεμιναρίων επιμόρφωσης των δημοτικών υπαλλήλων της Περιφέρειας, με θέμα την εισαγωγή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και την χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών του.
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, μένοντας προσηλωμένη στον βασικό της στόχο για συνεχή και ουσιαστική στήριξη των Δήμων και κατανοώντας την πολυπλοκότητα του νέου ηλεκτρονικού συστήματος προχωρά στη διοργάνωση και χρηματοδότηση των σεμιναρίων αυτών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη Λαμία και στη Χαλκίδα και θα έχουν διάρκεια δύο (2) ημερών το καθένα, με συνολικά 10 ώρες κατάρτισης.
Την εν λόγω επιμόρφωση θα αναλάβει απόλυτα εξειδικευμένος εκπαιδευτικός φορέας με άριστη γνώση του νέου πλαισίου και της εφαρμογή του, ο οποίος στη συνέχεια, με τη συμβολή της ΠΕΔ, θα παρέχει και εξάμηνη υποστήριξη των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας.
Οι θεματικές ενότητες της επιμόρφωσης είναι οι εξής:
Διακήρυξη Διαγωνισμού στα πλαίσια του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Χρήση & Εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών
Το σεμινάριο στην ΧΑΛΚΙΔΑ θα διεξαχθεί στις 07.12.2015 και 08.12.2015, τις ώρες από 09:30 έως 15:00 σε αίθουσα του ΚΕΚ Praxis στη διεύθυνση Λεωφόρος Γ. Χαϊνά 95 (δίπλα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας), στη Χαλκίδα.
Το σεμινάριο στη ΛΑΜΙΑ θα διεξαχθεί στις 09.12.2015 και 10.12.2015, τις ώρες από 09:30 έως 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ, στη διεύθυνση Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, στη Λαμία.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται βάσει της χωρητικότητας των αιθουσών καλούνται να συμμετάσχουν δύο (2) εργαζόμενοι από κάθε Δήμο.


Δημοσίευση σχολίου