Ελάτε στην παρέα μας !

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων κατά την 19η έκτακτη συνεδρίαση στις 26-10 -2015 αποφάσισε την ενεργοποίηση της καταστατικής του διάταξης του άρθρου 30 λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωθείσα κατάσταση στο Δ.Σ. μετά από παραιτήσεις μελών την σύγκληση έκτακτου συνεδρίου και συγχρόνως εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ της Ο.Ε.Σ. στις 29-11-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ.
Διαβάστε  περισσότερα στα σχετικά έγγραφα που κοινοποίησε η Ο.Ε.Σ.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Κλεισθένους 17 -Τ.Κ. 105-52 - Αθήνα                                                    Αριθ. Πρωτ.112-27-10-2015
Τηλ- Fax: 210 3834451 -6980764652
Εmail: oesevrytanias@gmail.com
www.oes.gr                                                                                                                    ΠΡΟΣ :
                                                                 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μελών της Ο.Ε.Σ.


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων κατά την 19η έκτακτη συνεδρίαση στις 26-10 -2015 απεφάσισε την ενεργοποίηση της καταστατικής του διάταξης του άρθρου 30 και λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωθείσα κατάσταση στο Δ.Σ. μετά από παραιτήσεις μελών, την σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου στις 29-11-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. και συγχρόνως εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ της Ο.Ε.Σ. Το έκτακτο συνέδριο θα διεξαχθεί Κλεισθένους 15 στην αίθουσα της Πανειπηρωτικής Συνομοσπονδίας. (7oς όροφος)
.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Έκτακτο Συνέδριό μας είναι:
Α. Διαδικασία νομιμοποίησης Αντιπροσώπων.
Β. Έναρξη Συνεδρίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή προεδρείου Συνεδρίου
2. Εκλογή τριμερούς εφορευτικής Επιτροπής
3. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
4. Οικονομικός απολογισμός
5. Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
6. Απαλλαγή των ευθυνών του απερχόμενου Δ.Σ
7. Προτάσεις μελών Γ. Συνέλευσης
8. Σύντομες προγραμματικές δηλώσεις υποψηφίων για το νέο Δ.Σ.
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε θερμά να προσέλθετε όλοι στο Έκτακτο Συνέδριό μας και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων όπως αποστείλουν και νέο δυναμικό, αλλά και νέες ιδέες και προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξει ανανέωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Σ. Θεωρούμε την παρουσία σας σημαντική και απαραίτητη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 06-12-2015 την ίδια ώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Κλεισθένους 17 4ος όροφος) με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεστε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παραστούν (άρθρο 27 παρ. 1 του καταστατικού).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Ε.Σ. από πλευράς αντιπροσώπων, λήγει το βραδύτερο την 24-11-2015και ώρα 24:00.
Την ίδια ημέρα και ώρα λήγει και η υποβολή από μέρους των Συλλόγων – Μελών των ονομάτων των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι έχουν ορισθεί από την Γενική συνέλευσή τους είτε από το Δ.Σ. ως Σύνεδροι για να έχουν δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο της Ο.Ε.Σ.
Βάσει του άρθρου 25 παρ. 3 υπ. Α΄ και Β΄ οι Σύλλογοι – Μέλη εάν ψήφισαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες τους μέχρι 150 φυσικά μέλη τους έχουν δικαίωμα να στείλουν τρεις (3) αντιπροσώπους για Συνέδρους. Αν ψήφισαν άνω των 150 μέλη τους υποχρεούνται να αποστείλουν ακριβές αντίγραφο της κατάστασης ψηφισάντων των συλλόγων τους.
Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου στο Συνέδριο για την εκλογή των μελών της διοίκησης της Ομοσπονδίας έχουν όσα μέλη –Σύλλογοι είναι ταμιακώς εντάξει. (άρθρο 25 παρ. 5 του καταστατικού) Η ετήσια συνδρομή κάθε συλλόγου – μέλους είναι 25 €, ήτοι 50 € για τα δύο χρόνια.
Τα έντυπα που επισυνάπτονται παρακαλούμε όπως αφού συμπληρωθούν να μας αποσταλούν εντός των ανωτέρω ημερομηνιών είτε ταχυδρομικώς είτε προσωπικά στα γραφεία μας (κατόπιν τηλεφωνήματος) ή στο oesevrytanias@gmail.com

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς.
Για το Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ.

Η Πρόεδρος


Αγγελική Σκοτίδα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων κατά την 19η έκτακτη συνεδρίαση στις 26-10 -2015 αποφάσισε την ενεργοποίηση της καταστατικής του διάταξης του άρθρου 30 λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωθείσα κατάσταση στο Δ.Σ. μετά από παραιτήσεις μελών την σύγκληση έκτακτου συνεδρίου και συγχρόνως εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ της Ο.Ε.Σ. στις 29-11-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. Το έκτακτο συνέδριο θα διεξαχθεί Κλεισθένους 15 Τ.Κ.. 105-52 στην αίθουσα της Πανειπηρωτικής Συνομοσπονδίας( 7ο όροφος) Συγχρόνως δε αποφασισθεί να ενημερωθεί για την απόφαση του Δ.Σ. το Εποπτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με του άρθρο 24 παρ 7 α,β και παρ 10 του ιδίου άρθρου .
Για το Δ.Σ της Ο.Ε.Σ
Η πρόεδρος
Αγγελική Σκοτίδα

Δημοσίευση σχολίου