Ελάτε στην παρέα μας !

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Επιδότηση έως και 100% από τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ


Ο πατριώτης μας πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Β.Τριαντάφυλλος μας δίνει πληροφορίες για το ΕΣΠΑ και τις ευκαιρίες που παρέχει σε νέους επιχειρηματίες !

Παναγιώτης B. Τριαντάφυλλος
Senior Franchise Business Consultant
The Franchise Co
Dale Carnegie Training Hellas SA
Παπανικολή 100-102, Χαλάνδρι
152 32  Αθήνα, Ελλάς
Τηλ.: (+30)2106756200Fax(+30)2106752864,
Κιν.: (+30) 6980138826


4 νέες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ξεκινούν άμεσα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα προγράμματα αφορούν μικρομεσαίους, αυτοαπασχολούμενους & νέους επιχειρηματίες.
Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, η ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι οι τομείς στους οποίους δίνεται προτεραιότητα.


Διαβάστε περισσότερα για τα προγράμματα που ξεκινούν άμεσα:
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων


ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια.
Aπευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, που κατά την υποβολή της αίτησης είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ανέρχεται ως τις 50.000€ με ποσοστό επιδότησης 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δωρεάν Ενημέρωση για τα
Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ...
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΗ!

Για την ενημέρωσή σας για τη δυνατότητα ένταξης στα προγράμματα και την παροχή χρήσιμων συμβουλών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, σας καλούμε να παρακολουθήσετε τη ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση, στα γραφεία της THEFRANCHISE CO., Παπανικολή 100 -102, Χαλάνδρι 15232, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Σάββατο 17/10, ώρα 16:00 – 19:00
Δευτέρα 19/10, ώρα 18:00 – 21:00
Τετάρτη 21/10, ώρα 18:00 – 21:00
Λόγω περιορισμένων θέσεων, δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας.


Θέλω να συμμετάσχω στη δωρεάν ενημέρωση για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Η THE FRANCHISE CO. παρέχει:
✓ Ενημέρωση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων
✓ Στρατηγικό & επιχειρησιακό σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε δικαιούχου
✓ Σύνταξη & υποβολή επενδυτικού σχεδίου – φακέλου υποψηφιότητας
✓ Παρακολούθηση & διαχείριση του φακέλου έως την τελική πληρωμή

THE FRANCHISE CO.,
 Παπανικολή 100-102, 152 32 Χαλάνδρι, Τ. 210 67562900

Δημοσίευση σχολίου