Ελάτε στην παρέα μας !

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Επιστολή Μπακογιάννη στον Υπουργό Υγείας

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης ζητά από το κεντρικό κράτος την άρση των γραφειοκρατικών κολλημάτων, προκειμένου να επιτραπεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να στηρίξει εμπράκτως το σύστημα υγείας στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από αυτό, η Περιφερειακή Αρχή, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας και αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε αυτές, προχώρησε, μεταξύ άλλων, α) στην παροχή κινήτρων υπέρ των επικουρικών ιατρών και των ιατρών υπαίθρου (αγροτικών) στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της και β) στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προς υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των Κέντρων Υγείας και των λοιπών πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας με υγειονομικό υλικό.
Δεδομένης ωστόσο της κρατικής αδυναμίας να αποδεχθεί την παρεχόμενη από την Περιφέρεια βοήθεια, ο κ. Μπακογιάννης, μέσω της επιστολής του, ζητά να δοθεί άμεση και αποτελεσματική λύση.
Συνημμένη η επιστολή.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων κατά την 19η έκτακτη συνεδρίαση στις 26-10 -2015 αποφάσισε την ενεργοποίηση της καταστατικής του διάταξης του άρθρου 30 λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωθείσα κατάσταση στο Δ.Σ. μετά από παραιτήσεις μελών την σύγκληση έκτακτου συνεδρίου και συγχρόνως εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ της Ο.Ε.Σ. στις 29-11-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ.
Διαβάστε  περισσότερα στα σχετικά έγγραφα που κοινοποίησε η Ο.Ε.Σ.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Κλεισθένους 17 -Τ.Κ. 105-52 - Αθήνα                                                    Αριθ. Πρωτ.112-27-10-2015
Τηλ- Fax: 210 3834451 -6980764652
Εmail: oesevrytanias@gmail.com
www.oes.gr                                                                                                                    ΠΡΟΣ :
                                                                 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων μελών της Ο.Ε.Σ.


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων κατά την 19η έκτακτη συνεδρίαση στις 26-10 -2015 απεφάσισε την ενεργοποίηση της καταστατικής του διάταξης του άρθρου 30 και λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωθείσα κατάσταση στο Δ.Σ. μετά από παραιτήσεις μελών, την σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου στις 29-11-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. και συγχρόνως εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ της Ο.Ε.Σ. Το έκτακτο συνέδριο θα διεξαχθεί Κλεισθένους 15 στην αίθουσα της Πανειπηρωτικής Συνομοσπονδίας. (7oς όροφος)
.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Έκτακτο Συνέδριό μας είναι:
Α. Διαδικασία νομιμοποίησης Αντιπροσώπων.
Β. Έναρξη Συνεδρίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή προεδρείου Συνεδρίου
2. Εκλογή τριμερούς εφορευτικής Επιτροπής
3. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
4. Οικονομικός απολογισμός
5. Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
6. Απαλλαγή των ευθυνών του απερχόμενου Δ.Σ
7. Προτάσεις μελών Γ. Συνέλευσης
8. Σύντομες προγραμματικές δηλώσεις υποψηφίων για το νέο Δ.Σ.
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε θερμά να προσέλθετε όλοι στο Έκτακτο Συνέδριό μας και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων όπως αποστείλουν και νέο δυναμικό, αλλά και νέες ιδέες και προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξει ανανέωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Σ. Θεωρούμε την παρουσία σας σημαντική και απαραίτητη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 06-12-2015 την ίδια ώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Κλεισθένους 17 4ος όροφος) με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεστε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παραστούν (άρθρο 27 παρ. 1 του καταστατικού).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Ε.Σ. από πλευράς αντιπροσώπων, λήγει το βραδύτερο την 24-11-2015και ώρα 24:00.
Την ίδια ημέρα και ώρα λήγει και η υποβολή από μέρους των Συλλόγων – Μελών των ονομάτων των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι έχουν ορισθεί από την Γενική συνέλευσή τους είτε από το Δ.Σ. ως Σύνεδροι για να έχουν δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο της Ο.Ε.Σ.
Βάσει του άρθρου 25 παρ. 3 υπ. Α΄ και Β΄ οι Σύλλογοι – Μέλη εάν ψήφισαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες τους μέχρι 150 φυσικά μέλη τους έχουν δικαίωμα να στείλουν τρεις (3) αντιπροσώπους για Συνέδρους. Αν ψήφισαν άνω των 150 μέλη τους υποχρεούνται να αποστείλουν ακριβές αντίγραφο της κατάστασης ψηφισάντων των συλλόγων τους.
Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου στο Συνέδριο για την εκλογή των μελών της διοίκησης της Ομοσπονδίας έχουν όσα μέλη –Σύλλογοι είναι ταμιακώς εντάξει. (άρθρο 25 παρ. 5 του καταστατικού) Η ετήσια συνδρομή κάθε συλλόγου – μέλους είναι 25 €, ήτοι 50 € για τα δύο χρόνια.
Τα έντυπα που επισυνάπτονται παρακαλούμε όπως αφού συμπληρωθούν να μας αποσταλούν εντός των ανωτέρω ημερομηνιών είτε ταχυδρομικώς είτε προσωπικά στα γραφεία μας (κατόπιν τηλεφωνήματος) ή στο oesevrytanias@gmail.com

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς.
Για το Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ.

Η Πρόεδρος


Αγγελική Σκοτίδα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων κατά την 19η έκτακτη συνεδρίαση στις 26-10 -2015 αποφάσισε την ενεργοποίηση της καταστατικής του διάταξης του άρθρου 30 λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωθείσα κατάσταση στο Δ.Σ. μετά από παραιτήσεις μελών την σύγκληση έκτακτου συνεδρίου και συγχρόνως εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ της Ο.Ε.Σ. στις 29-11-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. Το έκτακτο συνέδριο θα διεξαχθεί Κλεισθένους 15 Τ.Κ.. 105-52 στην αίθουσα της Πανειπηρωτικής Συνομοσπονδίας( 7ο όροφος) Συγχρόνως δε αποφασισθεί να ενημερωθεί για την απόφαση του Δ.Σ. το Εποπτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με του άρθρο 24 παρ 7 α,β και παρ 10 του ιδίου άρθρου .
Για το Δ.Σ της Ο.Ε.Σ
Η πρόεδρος
Αγγελική Σκοτίδα

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου στα χωριά των Αγράφων

Στην πλατεία Κερασοχωρίου πραγματοποιήθηκε σήμερα, εκδήλωση τιμής στους πεσόντες Αγραφιώτες κατά το έπος 1940 – 1941 με αφορμή τον εορτασμό του «ΟΧΙ».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έπειτα από την επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε, περιλάμβανε την εκφώνηση ονομάτων των πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος 1940-1941 από μαθήτρια Γυμνασίου, ενώ στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη τους και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων και από τους υπόλοιπους επισήμους προσκεκλημένους. Εν συνεχεία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, και ύστερα ο εθνικός ύμνος από τη μαθητική κοινότητα. Η εκδήλωση έλαβε τέλος με την παρέλαση της μαθητικής κοινότητας.....
Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το σχετικό Δελτίο Τύπου και δείτε   φωτογραφίες από  τις πραγματοποιηθείσες  εκδηλώσεις ...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318                         Κερασοχώρι, 28 Οκτωβρίου 2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδηλώσεις στη μνήμη των πεσόντων Αγραφιωτών σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αγράφων

Στην πλατεία Κερασοχωρίου πραγματοποιήθηκε σήμερα, εκδήλωση τιμής στους πεσόντες Αγραφιώτες κατά το έπος 1940 – 1941 με αφορμή τον εορτασμό του «ΟΧΙ».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έπειτα από την επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε, περιλάμβανε την εκφώνηση ονομάτων των πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος 1940-1941 από μαθήτρια Γυμνασίου, ενώ στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη τους και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων και από τους υπόλοιπους επισήμους προσκεκλημένους. Εν συνεχεία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, και ύστερα ο εθνικός ύμνος από τη μαθητική κοινότητα. Η εκδήλωση έλαβε τέλος με την παρέλαση της μαθητικής κοινότητας.
Να σημειώσουμε ότι η εκφώνηση των ονομάτων των πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος 1940 – 1941 από όλα τα χωριά του Δήμου Αγράφων, έγινε για πρώτη φορά στην εθνική εορτή του «ΟΧΙ» ύστερα από εβδομήντα πέντε (75) έτη.
Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γεωργίου Νικόλαος, κ. Απόστολος Μάκκας, κ. Κωνσταντίνος Μάκκας, και Γεώργιος Τρίκκας, ο Διοικητής του Α.Τ. Κερασοχωρίου κ. Ηλίας Πολύζος, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας (T.K.) Κερασοχωρίου κα Μαρία Μαρούλη, το πνευματικό Κέντρο Ι. Ναού Αγ. Νεκταρίου Κρέντης και σύσσωμη η μαθητική κοινότητα Κρέντης – Κερασοχωρίου.
Αντίστοιχος εορτασμός πραγματοποιήθηκε και στις Τ.Κ. Αγράφων, Γρανίτσας, Δυτ. Φραγκίστας και Ραπτοπούλου.
Τη δημοτική αρχή στην Τοπική Κοινότητα Αγράφων εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος κα Βασιλική Φεγγούλη και ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κίτσιος. Στην Τ.Κ. Γρανίτσας την εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κατσιάδας και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργιος Παπαδημητρίου και Στέφανος Τσιαμάκης. Στην Τ.Κ. Ραπτοπούλου, ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Τσιάμης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργιος Ευαγγελοκώστας, Παναγιώτης Ξυραφάκης και Παναγιώτης Φλώτσιος ενώ στην Τ.Κ. Δυτ. Φραγκίστας παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τάκης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ευθύμιος Κολοκύθας και Λεωνίδας Τελώνης.
Κατάθεση στεφάνου Δήμαρχος Αγράφων 


Μαθητική παρέλαση,  Ραπτόπουλο


Αντιδήμαρχος Κατσιάδας, Γρανίτσα

Αντιδήμαρχος Τσιάμης, Ραπτόπουλο

Επιμνημόσυνη δέηση Γρανίτσα 

Πλατεία Κερασοχωρίου 

Άγραφα: Φεγγούλη , Γατής , Κίτσιος ...
Παρέλαση :Δημοτικό σχολείο  Κρέντης

Άγραφα

Επίσημοι Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Γιορτή ΄΄Τσίπουρου ΄΄ στη Γρανίτσα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

       Γρανίτσα, 27/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γρανίτσας Ευρυτανίας σας προσκαλεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ. στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του χωριού (Δημοσθένη Γούλα).Με εκτίμηση,
τα μέλη και το Δ.Σ.
του Π.Σ.Γ.Ε.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Επιμόρφωση αιρετών από την Κ.Ε.Δ.Ε.

Στις 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Τη συνάντηση διοργάνωσε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, κ. Λουκάς Υπερήφανος καθώς και μεγάλος αριθμός Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων από όλη την Περιφέρεια.
Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό δελτίο τύπου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου – 35100 , ΛΑΜΙΑ
Email : pedstereas@gmail.gr

Λαμία, 26 Οκτωβρίου 2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Τη συνάντηση διοργάνωσε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, κ. Λουκάς Υπερήφανος καθώς και μεγάλος αριθμός Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων από όλη την Περιφέρεια.
Ο κ. Υπερήφανος, στην τοποθέτησή του, αφού αρχικά συνεχάρη τους διοργανωτές και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Πατούλη προσωπικά, αναφέρθηκε στη σημασία της επιμόρφωσης, τονίζοντας: «Η λέξη επιμόρφωση, αυτή καθ’ αυτή, δίνει ιδιαίτερο νόημα στη σημερινή μας συνάντηση. Είναι πολύ σημαντικό να επιμορφώνονται και να ενημερώνονται διαρκώς οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και οι εργαζόμενοι των Δήμων, γιατί το έργο σήμερα τους είναι πιο κρίσιμο από ποτέ. Ο ρόλος μας δεν θα πρέπει να είναι η στείρα άσκηση εξουσίας, γιατί όταν ασκείς εξουσία στην ουσία απομακρύνεσαι από τον κόσμο. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο αποτελεί αδήριτη ανάγκη να εφοδιαζόμαστε με όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις αυτές προς όφελος των Δήμων μας και των τοπικών κοινωνιών». Αναφερόμενος στη σημερινή δύσκολη κατάσταση για τους Δήμους και τη Χώρα γενικότερα, επεσήμανε: «Την ώρα που οι κρατικές επιχορηγήσεις φθίνουν – και θα συνεχίσουν να φθίνουν – όλοι οι Δήμοι, οι ΠΕΔ και η ΚΕΔΕ είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε πλάι – πλάι, να δείξουμε αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη, να διαδώσουμε καλές πρακτικές μας και να βρούμε τρόπους για να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και περισσότερο έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται». Μάλιστα, εστιάζοντας στην υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020, ο κ. Υπερήφανος πρότεινε την συνεργασία των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ για τη σύσταση και λειτουργία μιας ομάδα έργου ή ενός τμήματος σε έναν υφιστάμενο φορέα (ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ, ΙΤΑ κ.α.), που θα αναλάβει την υποστήριξη και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους Δήμους στο πλαίσιο της διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από Προγράμματα που χρηματοδοτούνται απευθείας από τις Βρυξέλλες, χωρίς την παρεμβολή του Κεντρικού Κράτους.
Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Πατούλη με θέμα «Η νέα στρατηγική αντίληψη της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την μεταρρύθμιση του Κράτους» στην οποία παρουσιάστηκε συνοπτικά ο οδικός χάρτης και τα βήματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν έτσι ώστε η Δημόσια Διοίκηση να εκσυγχρονιστεί και οι Δήμοι να αναλάβουν ένα ρόλο περισσότερο επιτελικό και όχι διεκπεραιωτικό, όπως ισχύει σήμερα.
Στη συνέχεια εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, της ΕΕΤΑΑ, του «Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ)» και της «Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΕΤΑ Α.Ε.)» ανέλυσαν θέματα σχετικά με την επιχειρησιακή ικανότητα των Δήμων στην νέα Προγραμματική Περίοδο, την σημασία της τοπικής εταιρικότητας, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και γενικότερα των καινοτομιών και των νέων στοιχείων που παρουσιάζει το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Η ημερίδα έκλεισε με τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, με τον Αντιπρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχο Δωρίδας, κ. Καπεντζώνη να διατυπώνει την ανησυχία του για τον κίνδυνο αποκλεισμού των «μικρών και μειονεκτικών» Δήμων από τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη υποστήριξής τους και τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ να διαβεβαιώνουν πως ήδη γίνονται κινήσεις για την υποβοήθηση των εν λόγω Δήμων, ενώ κύριο μέλημά τους αποτελεί η εξασφάλιση κονδυλίων από το Τομεακό Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 2014 – 2020.

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Οι αλλαγές στο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

Σε δύο φάσεις θα υλοποιηθούν οι αλλαγές στο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων μετά την απόφαση της κυβέρνησης να το αποδεσμεύσει από το μισθολόγιο.

Το τελικό βαθμολόγιο που θα διαμορφωθεί με βάση τη στελέχωση των οργανικών μονάδων θα ισχύσει στη δεύτερη φάση, στην οποία θα συνοδεύεται από το καθηκοντολόγιο και το ηλεκτρονικό μητρώο των προσοντούχων υπαλλήλων
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής» κατά την πρώτη φάση θα «ξεπαγώσει» η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων στη βάση των μέχρι σήμερα ισχυόντων για το βαθμολόγιο στο Δημόσιο, προκειμένου να ξεκινήσει από τον επόμενο χρόνο η αξιολόγηση των προϊσταμένων.
Στο μέτρο που δεν θα επηρεάσει η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων το μισθολογικό κόστος, αφού θα αποσυνδεθεί από τις αποδοχές, με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα τυπικά κριτήρια των εργαζομένων, θα ξεκινήσει η επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο από τις αρχές του επόμενου χρόνου.
Το τελικό βαθμολόγιο που θα διαμορφωθεί με βάση τη στελέχωση των οργανικών μονάδων θα ισχύσει στη δεύτερη και τελική φάση στην οποία θα συνοδεύεται από το καθηκοντολόγιο και το ηλεκτρονικό μητρώο των προσοντούχων υπαλλήλων.

Μετά την επίσκεψη του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Ολάντ στην Αθήνα και την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών κυρίως για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες επισήμως τις επαφές με Γάλλους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να αξιοποιήσει τεχνογνωσία τόσο σε θέματα αξιολόγησης προσωπικού όσο και στη διαμόρφωση των τελικών οργανογραμμάτων των υπουργείων και των οργανισμών του Δημοσίου.
Στελέχη της γαλλικής δημόσιας διοίκησης έχουν γνώση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου, όποτε και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση του προσωπικού και την επιλογή προϊσταμένων. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επεξεργάζεται τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα περιλαμβάνει την εισαγωγή του νέου βαθμολογίου στο Δημόσιο.
Κατάργηση της ποσόστωσης
Κατά την πρώτη φάση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα ξεπαγώσει η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και θα επανακαταταγούν στο βαθμολόγιο, σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.
Με αυτήν την απόφαση καταργείται η ποσόστωση που προβλεπόταν για την εξέλιξη των υπαλλήλων σε βαθμούς από τον νόμο 4024/2011, σύμφωνα με τον οποίο από βαθμό ΣΤ' στον βαθμό Ε' θα προαγόταν το 100% των κρινόμενων υπαλλήλων, από τον βαθμό Ε' στον βαθμό Δ' μέχρι 90% των κρινόμενων υπαλλήλων, από τον Δ' στον βαθμό Γ' μέχρι 80% των υπαλλήλων, από τον βαθμό Γ' στον βαθμό Β' μέχρι 70% και από τον βαθμό Β' στον βαθμό Α' μέχρι 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.
Με το νέο βαθμολόγιο ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχει 29 χρόνια υπηρεσίας, αλλά έχει «κολλήσει» στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού Γ' λόγω του παγώματος της βαθμολογικής εξέλιξης θα καταταγεί στον βαθμό Β'. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η βαθμολογική εξέλιξη που θα πιστοποιείται με τα χρόνια προϋπηρεσίας θα αποτελεί εφαλτήριο για τη διεκδίκηση θέσης ευθύνης, όταν αυτές προκηρυχτούν, καθώς θα υπάρχει το ισχυρό κίνητρο του επιδόματος ευθύνης που είναι 250 ευρώ για τους προϊσταμένους, 450 ευρώ για τους διευθυντές και 900 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές.
Στις προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης που θα δημοσιευτούν τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, απαραίτητο προσόν θα είναι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου, η οποία θα πιστοποιείται με τη βαθμολογική του κατάταξη. Για παράδειγμα, τις θέσεις διευθυντών θα μπορούν να διεκδικήσουν υπάλληλοι που έχουν καταταχθεί στους βαθμούς Β' και Α', δηλαδή θα έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 25 έτη, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.
Οι απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων - σύμφωνα με πληροφορίες- θα πριμοδοτούνται προκειμένου να διεκδικούν θέση ευθύνης με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας. Στόχος του νέου βαθμολογίου θα είναι και η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης με την αξιοποίηση νέων υπαλλήλων που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών οι οποίοι θα καταγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο των δημοσίων υπαλλήλων που σχεδιάζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Το βαθμολόγιο θα οριστικοποιηθεί στη δεύτερη φάση εντός του 2016, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί το καθηκοντολόγιο αλλά και το μητρώο προσοντούχων υπαλλήλων του Δημοσίου που θα αποτελέσει τη δεξαμενή επιλογής προϊσταμένων. Οπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές κατά τη διάρκεια του πρώτου μεταβατικού σταδίου για την επιλογή των προϊσταμένων θα διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις που θα αποκατασταθούν με τη θεσμοθέτηση του μόνιμου βαθμολογίου, το οποίο θα είναι αποδεσμευμένο από τις μισθολογικές απολαβές των υπαλλήλων.
Τα κριτήρια επιλογής
Συνέντευξη και μοριοδότηση για τους υποψήφιους προϊσταμένους
Πρόθεση της κυβέρνησης, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών, είναι να διατηρήσει τη δομή επιλογής προϊσταμένων με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη της ανεξάρτητης αρχής και στελέχη του δημόσιου τομέα εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης. Το ΕΙΣΕΠ θα επιλέξει τους 83 γενικούς διευθυντές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα συμμετέχουν στα Συμβούλια Επιλογής προϊσταμένων που θα δημιουργηθούν ανά περιφέρεια ή υπουργείο για την επιλογή των 383 διευθυντών και 1.384 τμηματαρχών.
Υποψήφιοι θα μπορούν να είναι υπάλληλοι που καλύπτουν τα κριτήρια της προκήρυξης, στα οποία θα περιλαμβάνεται και η προϋπηρεσία: για παράδειγμα για τη θέση του γενικού διευθυντή θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι κατέχουν βαθμό Α', έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έχουν διατελέσει 3 χρόνια γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ή έχουν 18 χρόνια προϋπηρεσίας και έχουν διατελέσει έναν χρόνο διευθυντές.
Τα κριτήρια επιλογής θα είναι τα τυπικά προσόντα που θα μοριοδοτούνται, μεταξύ των οποίων είναι η προϋπηρεσία, η εργασιακή και διοικητική εμπειρία στο αντικείμενο και οι ικανότητες και δεξιότητες των υποψηφίων σε συνδυασμό με τις σπουδές. Βασικό κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων θα είναι η συνέντευξη για την οποία η ελληνική κυβέρνηση αναμένει τις παρατηρήσεις και τις παρεμβάσεις των Γάλλων εμπειρογνωμόνων.
Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας της συνέντευξης είναι να υπάρξουν δύο δικλίδες ασφαλείας: Πρώτον, η συνέντευξη θα είναι «δομημένη», δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες, και δεύτερον θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, προτεινόμενα από το ΑΣΕΠ.
Δικαίωμα ένστασης
Οι ερωτήσεις θα είναι συγκεκριμένης μεθοδολογίας και κοινές για όλους, ενώ η συνέντευξη θα μαγνητοφωνείται και θα υπάρχει δικαίωμα ένστασης από συνυποψηφίους που θα μπορούν να παρακολουθούν τις συνεντεύξεις των συναδέλφων τους.
Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί τη βαθμολογία σε κάθε υποψήφιο, ενώ θα είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των πρακτικών συνεδριάσεων επιλογής προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής από υποψηφίους που διαφωνούν με τη βαθμολογία που έλαβαν.
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή προϊσταμένων θα διαδραματίσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης που αναμένεται να αναλάβει την εκπαίδευση των αξιολογητών και τη διαμόρφωση σεναρίων για τις συνεντεύξεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Πηγή : Νίκος Β. Τσίτσας
nbtsitsas@pegasus.gr

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Το οριστικό σχέδιο για το επίδομα θέρμανσης

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και τις σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να γίνουν.
Προκειμένου να μεταθέσει για το 2016 ολόκληρη τη δαπάνη του επιδόματος,το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται ότι θα καταργήσει την προκαταβολή. Αυτό σημαίνει ότι όποιοι καταναλωτές απομείνουν να είναι δικαιούχοι του επιδόματος πρώτα θα αγοράζουν το πετρέλαιο και μετά θα εισπράττουν το επίδομα.
Η απόφαση φαίνεται ότι αποτελεί μονόδρομο και για έναν ακόμη λόγο: το δημόσιο δεν έχει πληρώσει ακόμη το επίδομα θέρμανσης της προηγούμενης χρονιάς. Πώς θα μπορούσε να μοιράζει προκαταβολές όταν δεν έχει εξοφλήσει ακόμη τις περυσινές του υποχρεώσεις;
Ως προς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης, έχει μπροστά του διάφορα εναλλακτικά σενάρια που ετοίμασαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και θα κληθεί να λάβει τις τελικές αποφάσεις. Η κυρίαρχη πρόταση είναι το εισοδηματικό κριτήριο για τον εργένη να πέσει κάτω και από τα 12.000 ευρώ δηλαδή να ψαλιδιστεί πάνω από 50% σε σχέση με πέρυσι.
Ακόμη και έτσι, ο αριθμός των δικαιούχων επιδόματος θα είναι μεγάλος δεδομένου ότι υπάρχουν 3,7 εκατομμύρια οικογένειες που δηλώνουν έως 12.000 ευρώ ετησίως.
Γι’ αυτό το υπουργείο μελετάει επιπλέον:
Το ψαλίδισμα του περιουσιακού κριτηρίου
Τη μείωση του ποσού του επιδόματος με το επιχείρημα ότι με δεδομένη και την πτώση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης δεν χρειάζεται η επιδότηση ανά λίτρο να φτάνει στα 35 λεπτά κάτι που σημαίνει ότι η τιμή λιανικής θα διαμορφώνεται ακόμη και στα 45 λεπτά για τους δικαιούχους.

toxrima.gr -

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Συμμετοχή Δημάρχου Αγράφων και Δημοτικών Συμβούλων σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Συμμετοχή Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου στο Πανελλαδικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων

Στα Καμένα Βούρλα μετέβησαν σήμερα ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γεώργιος Κίτσιος και κ. Αποστόλης Μάκκας, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), με την υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της ΕΕΤΑΑ.

Διαβάστε ολόκληρο το σχετικό Δελτίο Τύπου του δήμου Αγράφων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι Κερασοχώρι, 23 Οκτωβρίου 2015
Γραφείο Δημάρχου
ΤΗΛ. 2237351318-51320
FAX: 2237351313
Email: info@dimos-agrafon.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου στο Πανελλαδικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων

Στα Καμένα Βούρλα μετέβησαν σήμερα ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γεώργιος Κίτσιος και κ. Αποστόλης Μάκκας, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), με την υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της ΕΕΤΑΑ.

Οι εργασίες του προγράμματος επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων το οποίο παρακολούθησαν αιρετοί των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, άρχισαν στις 10 το πρωί, στο ξενοδοχείο «Γαλήνη», με ομιλία του προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη, και ολοκληρώθηκαν το απόγευμα.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν:
• Τη νέα στρατηγική αντίληψη της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους
• Την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δήμων στη νέα προγραμματική περίοδο
• Την τοπική εταιρικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Mπακογιάννης ..Ο Ασωπός γίνεται πηγή ζωής

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση της εισήγησης που προέκυψε από την δημόσια διαβούλευση για την εξυγίανση του Ασωπού. Το τελικό κείμενο των προτάσεων αποτελείται από τις προτάσεις και τις απόψεις που κατέθεσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και θα τεθεί προς ψήφιση στο περιφερειακό συμβούλιο. Η πρόταση αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: 1) Τη ριζική αντιμετώπιση της ρύπανσης που έρχεται από το παρελθόν και την αποτροπή της για το μέλλον, 2) την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πολύχρονη και συνεχιζόμενη επιβάρυνση της περιοχής στην υγεία των κατοίκων και 3) την οργάνωση της άναρχης, άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης με την δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου Εξυγίανσης.
«Στις 8 Οκτωβρίου, με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης μπήκαμε σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή, στον δρόμο της συνεννόησης και της μάχης για την εξυγίανση και την ανάπτυξη του Ασωπού. Είναι ένα στοίχημα όχι μόνο για την περιφέρεια, αλλά και για όλους τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας και θα το κερδίσουμε όλοι μαζί», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες στο διοικητήριο της Λιβαδειάς, ενώ συνέχισε ευχαριστώντας όλους τους φορείς και τους κατοίκους που συμμετείχαν και στις δύο διαβουλεύσεις καθώς επίσης και όλους εκείνους (εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οικολογικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και βιομηχανιών, επιμελητήρια, ινστιτούτα) που κατέθεσαν εγγράφως τις προτάσεις τους στο μεσοδιάστημα των δύο διαβουλεύσεων.
Τη χθεσινή τοποθέτηση του κ. Μπακογιάννη μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pste.gov.gr/index.php/home/5194-2

Στεγαστικό Πρόγραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος 2015-2016

Στεγαστικό Πρόγραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος 2015-2016
για φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στο Πολυκέντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» στην Ηλιούπολη -Αθήνα»

Για 3η συνεχόμενη χρονιά λειτουργεί το στεγαστικό πρόγραμμα της ΧΕΝ, το οποίο αφορά φοιτήτριες που προέρχονται από οικογένειες της περιφέρειας με χαμηλά εισοδήματα και έχουν εισαχθεί σε σχολές και τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της Αθήνας.

Η χρηματοδότηση είναι εξ ολοκλήρου της ΧΕΝ Ελλάδας, μιας γυναικείας εθελοντικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1923 και η οποία προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στέγασης σε ένα κτίριο 3000 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο, με βάση διεθνείς προδιαγραφές. Το Πολύκεντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» για τη γυναίκα και τη νεότητα, όπως λέγεται, βρίσκεται στην περιοχή της Ηλιούπολης, διαθέτει αυτόνομα studios και η λειτουργία του έχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Γεν. Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Δ/νση Κοιν. Μέριμνας – Τμήμα Κοιν. Αλληλεγγύης Α.Π. 1878/15.07.2013).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.

Κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι η αποδεδειγμένη οικονομική τους αδυναμία να παρακολουθήσουν Τμήματα και Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αθήνα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση :ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11, 106 72- Αθήνα,

με την ένδειξη «για την Επιτροπή Ξενώνα»

Διάθεση εντύπων αίτησης: Αμερικής 11 - 106 72 Αθήνα,

Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00)

και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος www.xen.gr

Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) στα τηλέφωνα 210-3624291 και 210 3606530 (κα Παναγοπούλου & κα Κασιμάτη).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
α. Η ενδιαφερόμενη και η οικογένειά της να μην διαθέτουν τόπο μόνιμης κατοικίας εντός Αττικής (από ενοικίαση, παραχώρηση ή ιδιοκατοίκηση).
β. Η ενδιαφερόμενη οφείλει να υποβάλει απαραιτήτως έγγραφο αίτημα με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται κάθε φορά.
γ. Η ενδιαφερόμενη, που δεν πληροί κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, δικαιούται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα, για την έγκριση ή όχι του οποίου αποφασίζει το Προεδρείο της ΧΕΝ Ελλάδος, μετά από εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής του Ξενώνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενδιαφερόμενη απαραιτήτως θα πρέπει να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της και την ανάγκη πρόσβασης στο πρόγραμμα στέγασης της ΧΕΝ με σχετικά έγγραφα (π.χ. προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα, κοινωνικοί λόγοι κ.λπ.).
ΔIKAIOΛOΓHTIKA
Τα προσωπικά δεδομένα των επωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή Ξενώνα και την Κοινωνική Υπηρεσία, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.
Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από τα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος (Αμερικής 11, Αθήνα), από το Πολυκέντρο «Αθηνά» (Μαρίνου Αντύπα 81, Ηλιούπολη) και υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ www.xen.gr. Υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος:
α. Των γονέων ή του γονέα της φοιτήτριας/σπουδάστριας, που έχει την επιμέλειά της. Σε περίπτωση που οι γονείς υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο γονέων.
β. Της ιδίας, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.
3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ.).
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη ΧΕΝ Ελλάδος, ταχυδρομική διεύθυνση Αμερικής 11 – 106 72 Αθήνα με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Ξενώνα».
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
H Επιτροπή Ξενώνα εξετάζει και αξιολογεί τα αιτήματα με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Αποφασίζει για την κατανομή των θέσεων που είναι διαθέσιμες λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενες και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα και δικαιολογητικά.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συντάσσει τον κατάλογο αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχουσών. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενδιαφερόμενες ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.
Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις νέες που έχουν επιλεγεί την προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας από δημόσιο φορέα ΠΕΔΥ ή Νοσοκομείο. Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Καλή επιτυχία και ευχές για ένα δημιουργικό ακαδημαϊκό έτος.

Η μείωση της χοληστερόλης ...στα χέρια σας!

Γράφει  οMarinos Teodotou   Marinos Theodotou Έχετε αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης; Μέχρι σήμερα οι διατροφικές οδηγίες που λαμβάνατε περιλάμβαναν τον ισορροπημένο τρόπο διατροφής και την τακτική σωματική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, η πρόσληψη κάποιων τροφίμων γνωρίζουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν στον έλεγχο της χοληστερόλης. Σε όλα τα παραπάνω που είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά, έχουμε πλέον άλλη μια εξαιρετικά σημαντική προσθήκη, την β-γλυκάνη!

Τι είναι η β-γλυκάνη;

Η β-γλυκάνη είναι μια διαλυτή φυτική ίνα, η οποία βρίσκεται στα εξωτερικά τοιχώματα του σπόρου των δημητριακών. Η β-γλυκάνη βρίσκεται στα δημητριακά και κυρίως στη βρώμη και στο κριθάρι.

Η μείωση της χοληστερόλης ...στα χέρια σας!
© Παρέχεται από: myself.gr Η μείωση της χοληστερόλης ...στα χέρια σας!
Η επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό έχει επιβεβαιώσει ότι οι διαλυτές φυτικές ίνες συμβάλλουν στην μείωση της χοληστερίνης.

Πώς «δουλεύει» η β-γλυκάνη;

Η β-γλυκάνη διαλύεται εντός της πεπτικής οδού όπου σχηματίζει ένα παχύ gel. Αυτό το είδος gel είναι ικανό να δεσμεύει την περίσσεια χοληστερόλης από τη διατροφή μας και να εμποδίζει την απορρόφησή της. Το πήκτωμα αυτό και η χοληστερόλη στη συνέχεια αποβάλλονται από το σώμα.

Εκτός όμως από την αποβολή της «περιττής», τα δεδομένα έχουν δείξει ότι οι β-γλυκάνες εμποδίζουν και τη σύνθεση της χοληστερόλης μέσα στο σώμα μας μέσω της ζύμωσης από τα βακτήρια του παχέος εντέρου. Ένας τρίτος προτεινόμενος μηχανισμός στον οποίο φαίνεται ότι η β-γλυκάνη «χρωστάει» την ευεργετική της δράση έχει να κάνει με τα χολικά οξέα, τα οποία δεσμεύονται από αυτή στο λεπτό έντερο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χοληστερόλη στο ορό του αίματος.

Β-γλυκάνη…ένα ισχυρό «χτύπημα» έναντι της χοληστερόλης

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η β-γλυκάνη που βρίσκεται στη βρώμη μπορεί να μειώσει τόσο τη συνολική χοληστερόλη όσο και την πιο επιβλαβή μορφή της, ή αλλιώς την «κακή» LDL χοληστερόλη. Αυτό φαίνεται να είναι ένα δοσο-εξαρτώμενο αποτέλεσμα, με άλλα λόγια όσο υψηλότερη είναι η πρόσληψη β-γλυκάνης μέσω της κατανάλωσης προϊόντων που περιέχεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση της ολικής και LDL χοληστερόλης.

Ως βέλτιστη πρόσληψη β-γλυκάνης υπολογίζονται τα 3 γρ ή περισσότερο ανά ημέρα, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καθημερινής κατανάλωσης 2-4 μερίδων προϊόντων με βάση τη βρώμη π.χ. Cream Crackers με κριθάρι βρώμη και β-γλυκάνη. Σκεφτείτε… κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι έπειτα από καθημερινή κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν β γλυκάνη, για 4 εβδομάδες επήλθε μείωση στα επίπεδα της ολικής και LDL χοληστερόλης των συμμετεχόντων κατά 5%.

Βάλτε τη στην καθημερινότητά σας

Αναζητήστε τρόφιμα που περιέχουν βρώμη, κριθάρι και β γλυκάνη. Στις μέρες μας η βιομηχανία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών και παρέχει λειτουργικά τρόφιμα με β-γλυκάνη που συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερόλης.

Tip!

Θυμηθείτε ότι για να γίνει ένα ισχυρισμός πάνω στη συσκευασία των προϊόντων σχετικά με τη β-γλυκάνη και την μείωση της χοληστερόλης είναι υποχρεωτικό το τρόφιμο να περιέχει τουλάχιστον 1γρ. β-γλυκάνης ανά μερίδα.

Συμβουλές για την επαρκή πρόσληψη β- γλυκάνης... καθημερινά:

Εντάξτε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο cream crackers με κριθάρι, βρώμη και β-γλυκάνη που παρέχουν 1 γρ β-γλυκάνης εκ των 3 που χρειάζεστε καθημερινά. Βάλτε τα στα ενδιάμεσα γεύματά σας, ακόμα κι αν είστε στο γραφείο ή τη βόλτα σας καθώς είναι εύκολα στη μεταφορά τους και μπορείτε να συνδυάσετε με διάφορα τρόφιμα όπως τυρί χαμηλό σε λιπαρά, φυτική μαργαρίνη και κομμάτια φρούτων ή σπιτική μαρμελάδα κτλ.

Κάντε τη διατροφή σας πιο φυτική και Μεσογειακή. Εντάξετε τα τρόφιμα ολικής άλεσης με βάση το σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη και φυσικά τα όσπρια στη σωστή συχνότητα στο εβδομαδιαίο σας διαιτολόγιο.

Μην ξεχνάτε!

Ο ισορροπημένος τρόπος ζωής είναι δικαίωμα σας. Γι’ αυτό υιοθετήστε τον με την καρδιά σας... για την καρδιά σας!

πηγή msn υγεία και άσκηση

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής”

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) οι πίνακες των ωφελουμένων και μη, του προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαμία 21 Οκτωβρίου 2015
Προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής”- Προθεσμία ενστάσεων απορριφθέντων αιτήσεων.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) οι πίνακες των ωφελουμένων και μη, του προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)".
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/ για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.
Για όσους έχουν απορριφθεί, υπάρχει το δικαίωμα των ενστάσεων που υποβάλλονται, εντύπως, για την
Π.Ε. Εύβοιας από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015.
Π.Ε. Βοιωτίας από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 έως και την Παρασκευή 30 Oκτωβρίου 2015.
Π.Ε. Ευρυτανίας από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015.
Π.Ε. Φωκίδας από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015.
στους χώρους που έχει ορίσει ο κάθε Δήμος για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όσοι εκ των παραπάνω χρειάζονται υποστήριξη ή/και ενημέρωση, μπορούν να απευθύνονται στις δομές στις οποίες υπέβαλαν την αίτησή τους.
Οι πίνακες των ωφελούμενων/απορριφθέντων των Κοινωνικών Συμπράξεων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pste.gov.gr


Πανελλαδικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αιρετών διοργανώνει η ΚΕΔΕ

Στα θρανία για επιμόρφωση οι αιρετοί  Δήμαρχοι και Δημοτικοί  Σύμβουλοι !
Πανελλαδικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αιρετών διοργανώνει η ΚΕΔΕ, με την υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ, στα Καμμένα Βούρλα
Στα Καμμένα Βούρλα πραγματοποιείται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 η δεύτερη Ημερίδα του Προγράμματος Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων 2015, που διοργανώνει η ΚΕΔΕ, με την υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Την Ημερίδα θα παρακολουθήσουν αιρετοί των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί, στο ξενοδοχείο «Γαλήνη», με ομιλία του προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν:
• Τη νέα στρατηγική αντίληψη της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους
• Την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δήμων στη νέα προγραμματική περίοδο
• Την τοπική εταιρικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο φετινός κύκλος του επιμορφωτικού προγράμματος περιλαμβάνει επτά ημερίδες. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και την παρακολούθησαν αιρετοί των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Θα ακολουθήσουν :
• Στις 3 Νοεμβρίου, στην Αθήνα για τους αιρετούς της Περιφέρειας Αττικής.
• Στις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα για τους αιρετούς των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
• Στις 20 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο για τους αιρετούς της Περιφέρειας Κρήτης
• Στις 27 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη για τους αιρετούς των Περιφερειών Αν. Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας
• Μέσα στο Δεκέμβριο στην Τρίπολη για τους αιρετούς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.


Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων

09:30 - 10:00 Προσέλευση Συμμετεχόντων
10:00 - 10:30 Καλωσόρισμα από φιλοξενούντα Δήμαρχο
Χαιρετισμοί:

 • Προέδρων ΠΕΔ
 •  Περιφερειαρχών
 • Υπουργείου Εσωτερικών


10:30 – 11:00

 • Ομιλία Προέδρου ΚΕΔΕ, κ. Γιώργου Πατούλη, με θέμα:

“Η νέα στρατηγική αντίληψη της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την μεταρρύθμιση του κράτους"

11:00 - 14:00 Τοποθετήσεις Επικεφαλής Παρατάξεων ΚΕΔΕ
14:00 - 15:00 Διάλειμμα - Γεύμα
15:00 - 16:00 Εισήγηση με θέμα:
“Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Δήμων στη νέα προγραμματική περίοδο”

Εισηγητές:
 • Εκπρόσωποι ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ – ΙΤΑ - ΠΕΤΑ

Εισήγηση με θέμα:
“Η τοπική εταιρικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων”
Εισηγητές:

 •  Εκπρόσωποι ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ – ΙΤΑ - ΠΕΤΑ

16:00 - 18:00 Συζήτηση – Τοποθετήσεις
Τέλος ΕργασιώνΤρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Μια πρόταση για έναν εξαιρετικό μεζέ : Σκουμπρί παστό

Μια πρόταση για έναν εξαιρετικό μεζέ : Σκουμπρί παστό! 
Παρακολουθήστε τη διαδικασία κι ετοιμάστε εύκολα κι απλά έναν εξαιρετικό μεζέ ! Καλή επιτυχία !
Τον Νοέμβριο η δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση - Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην 28η Τακτική συνεδρίαση, για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ενέκρινε με απόφασή της τους όρους δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση - Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος" Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 350.000,00€ και με εκτιμώμενη ημερομηνία δημοπράτησης το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2015.
Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση της Περιφέρειας ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Καρπενήσι 19/10/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τον Νοέμβριο η δημοπράτηση του έργου
«Συντήρηση - Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος»,
προϋπολογισμού 350.000,00€

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην 28η Τακτική συνεδρίαση, για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ενέκρινε με απόφασή της τους όρους δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση - Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος" Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 350.000,00€ και με εκτιμώμενη ημερομηνία δημοπράτησης το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2015.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φραγκίστας. Ενός μνημείου που, τόσο για τον αρχιτεκτονικό του τύπο όσο και για την ιστορική του σημασία, καθώς και το γεωμορφολογικό του πλαίσιο, αποτελεί σημείο αναφοράς της περιοχής. Στόχος του έργου είναι τόσο η αντιμετώπιση των παθολογιών του κτιρίου ώστε να διασωθεί και να καταστεί δυνατή χωρίς αντιξοότητες η χρήση του, όσο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με τεχνοτροπία αντάξια του Ναού, ώστε να αναδειχθεί το μνημείο.

Η Περιφερειακή Αρχή παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη χρηματοδοτήσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μένει πιστή στο πρόγραμμά της και προχωράει στην υλοποίηση σημαντικών έργων για την Ευρυτανία.


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με επικεφαλής εταίρο την Π.Ε. Ευρυτανίας, γνωστοποιεί σε όλους τους μόνιμους κατοίκους της Ευρυτανίας ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ωφελούμενων και των απορριφθέντων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα:
α) στο Κεντρικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και στους κατά τόπους Δήμους, στα σημεία όπου υπεβλήθησαν αρχικά οι αιτήσεις (απαιτείται ο αριθμός αίτησης),
β) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.org.gr/teba (απαιτείται ο αριθμός αίτησης και οι κωδικοί Taxis Net).
Η υποβολή τυχόν ενστάσεων πραγματοποιείται από τους πιστοποιημένους χρήστες του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Αγράφων, εντός 7 εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22373-50790 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08:00 έως 14:00 ή στα τηλέφωνα του Δήμου Αγράφων:
1. Δ.Ε. Βίνιανης & Δ.Ε. Αγράφων, Δημαρχείο, Κερασοχώρι
ΜΑΡΟΥΛΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΔ.Α ΤΕΒΑ /ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΙΚΟΣ, τηλ. 2237351310, email: n.maroulis54@gmail.com
2. Δ.Ε. Ασπροποτάμου & Δ.Ε. Απεραντίων, Δημοτικό Κατάστημα Ραπτόπουλο
ΒΛΑΧΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, τηλ. 2237351205 email: dvlaxoy@gmail.com
3. Δ.Ε. Φραγκίστας, Δημοτικό Κατάστημα Δυτ. Φραγκίστα
ΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τηλ. 2237351126, email:
euaggelia.manti@0561.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μέχρι Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015
-Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή της 26ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, καθώς και φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου όλων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων.
-Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015
Ώρα 07:30΄: Χαιρετισμός της ημέρας με κωδωνοκρουσίες.
Ώρα 08:00΄: Έπαρση σημαίας στο Δημοτικό Κατάστημα από την Υπηρεσία του
Δήμου Αγράφων .
Ώρα 10:00΄: Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής , από τον ιερέα Κερασοχωρίου, Εκφώνηση του
πανηγυρικού της ημέρας από την καθηγήτρια του Γυμνασίου – Λυκείου
Κερασοχωρίου κ. Γαλάτη Αργυρώ.
Ώρα 10:30΄: Επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία του χωριού «ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΗΣ» .
-Εκφώνηση ονομάτων των ηρωικά πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος
1940-41
Ώρα 10:50΄: Κατάθεση Στεφάνων από τους :

 • Δήμαρχο Αγράφων
 • Βουλευτή Ευρυτανίας
 • Εκπρόσωπο Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
 • Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Κερασοχωρίου
 • Πρόεδρο Τ.Κ. Κερασοχωρίου
 • Γυμνάσιο και Λύκειο Κερασοχωρίου
 • Δημοτικό Σχολείο Κρέντης
 • Νηπιαγωγείο Κρέντης

-Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
-Εθνικός Ύμνος.
Ώρα 11:30΄:Παρέλαση μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου , Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου .
Ώρα 18:00΄:Υποστολή της σημαίας.

Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα σχετικά:
• Με την ιεροτελεστία ο εφημέριος του Κερασοχωρίου .
• Με τη Δημόσια Τάξη ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κερασοχωρίου .
• Με τη στέψη των Ηρώων και την παρέλαση των μαθητών υπεύθυνος ο Διευθυντής του Γυμνασίου και Λυκείου Κερασοχωρίου κ. Ιωάννης Φλωράκης
Τελετάρχης ορίζεται η κ. Έλλη Γατή

Παρακαλούνται να παραβρεθούν :
• Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος .
• Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αγραίων.
• Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος.
• Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Τασιός Αριστείδης.
• Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος Κων/νος.
• Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Οι Αντιδήμαρχοι .
• Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
• Οι Τοπικοί Σύμβουλοι.
• Οι Υπάλληλοι του Δήμου Αγράφων .
• Οι προϊστάμενοι υπηρεσιών ΝΠΔΔ Οργανισμών και Τραπεζών .
• Οι Υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας στο Δήμο μας και οι εν αποστρατεία με στολή κατά ιεραρχική τάξη.
• Εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης.
• Οι Πρόεδροι άλλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
• Οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.
• Οι αντιπρόσωποι Τύπου.
• Οι κάτοικοι του Δήμου Αγράφων.
• Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Το πρόγραμμα αυτό να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων και επέχει θέση επίσημης πρόσκλησης.
Αντίστοιχη εφαρμογή του προγράμματος θα ισχύσει και στις έδρες των τέως Δήμων Αγράφων – Απεραντίων - Ασπροποτάμου και Φραγκίστας
Παρακαλούνται να ρυθμίσουν τα σχετικά οι κατά τόπους φορείς .
Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλα τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας με την φροντίδα των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων , οι οποίοι μπορούν να περιλάβουν και άλλες σχετικές εκδηλώσεις που θα εμπλουτίζουν το πρόγραμμα.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Αναφερόμενους στο πρόγραμμα.
2. Εφημέριους Τοπικών Κοινοτήτων .
3. Δ/ντες Δημοτικών Σχολείων του Δήμου.
4. Δ/ντές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου.
5. Δημόσιες Υπηρεσίες που εδρεύουν στο Δήμο.
                                                                                                                    Μπαμπαλής Θεόδωρος

Μνημόσυνο των Ηρωικά Πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος του 1940 - 1941

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μνημόσυνο των Ηρωικά Πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος του 1940 - 1941 Ανήμερα της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης στην Πλατεία του Κερασοχωρίου «Κώστας Βελής», θα διαβαστούν τα ονόματα των ηρωικά πεσόντων Αγραφιωτών κατά το έπος του 1940-41, όπως έχουν καταγραφεί στο βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Νεκροί και Μνήμες». Παρακαλούνται οι συγγενείς των πεσόντων να παραβρεθούν στην επιμνημόσυνη δέηση. Επίσης, τα ονόματα θα διαβαστούν στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου και Φραγκίστας, όπως και στις εκδηλώσεις όλων των σχολείων. 
ΟΙ ΗΡΩΙΚΑ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-41
 ΑΓΡΑΦΑ Ανδρώνης Γεώργιος Χρ. Καλαμπαλίκης Παναγιώτης Ηλία Μουλαρογιάννης Αλέξανδρος Σπ. Ντακόπουλος Χρήστος Ανδρέα
 ΑΝΑΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ Ζώτος Δημήτριος Εμμανουήλ Κόκκοτος Ευάγγελος Ιωάννη Τάκας Ιωάννης Θεοδ.
 ΒΑΛΑΩΡΑ Γιαννούλης Ιωάννης Δημ. Οικονόμου Γεώργιος Δημ. 
 ΒΙΝΙΑΝΗ Κολοκύθας Γεώργιος Βασιλ. 
 ΒΟΥΛΠΗ Ίβρος Απόστολος Λεων. Τσίπρας Λάμπρος Γ.
 ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ Αλεξάκης Γεώργιος Νικ. Ιωάννου Παναγιώτης Νικ. Κόρκος Αλέξανδρος Αλεξ. Κραββαρίτης Παναγιώτης Γεωργ. Στούμπος Βασίλειος Βασιλ. 
 ΓΡΑΝΙΤΣΑ Μηλιάς Αλέξανδρος Δημ. Παπαζέκος Βασίλειος Νικ. Παπαζέκος Ιωάννης Νικ. Τσέτσος Νικόλαος Δημ. 
 ΔΑΦΝΗ Γκαλιμάνης Παύλος Κων. Μπακογεώργος Δημήτριος Ανδρ.
 ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ Αναστασόπουλος Δημήτριος Γ. Κόκωτας Γεώργιος Χαρ. 
 ΕΠΙΝΙΑΝΑ Αρωνιάδης Ιωάννης Λάμπρου Ζαρκαδούλας Απόστολος Όθωνα Ζιώγας Βασίλειος Ιωάννη Σκλαπάνης Μιχαήλ Παναγ.
 ΚΕΔΡΑ Βλάχος Δημήτριος Κων. Μερμίγκης Ηλίας Νικ. 
 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ Δέπος Ιωάννης Γ. Θεοδωρόπουλος Γεώεργιος Επ. Μάκας Χρήστος Οδυσσέας Ντάλας Ιωάννης Σταύρου 
 ΛΕΠΙΑΝΑ Οικονόμου Παντελής Δημ. 
 ΛΗΜΕΡΙ Αποστόλου Σεραφείμ Γρ. 
 ΛΙΘΟΧΩΡΙ Στεργιάννης Δημήτριος Κων. 
 ΜΑΡΑΘΟΣ Αναγνώστου Παναγιώτης Δημ Αυγέρης Ταξιάρχης Παν. Νιαβής Νικόλαος Δημ. Τσιγαρίδας Παύλος Ιωαν. 
 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ Γεωργίου Απόστολος Παντελή Γεωργίου Κων/νος Ιωάννη
 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Τσιλίκας Λάμπρος Δημ. 
 ΝΕΟΧΩΡΙ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Κουτσιούμπας Χρήστος Βασιλ.
 ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ Κουρλός Γρηγόριος Νικ. Μυτάκης Πέτρος Λάμπρου Τσάκνης Κλεάνθης Νικ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Παπαδοκωστόπουλος Σεραφ. Σπυρ. 
 ΠΡΑΣΙΑ Γιαννούλης Γεώργιος Δημ. Γιαννούλης Κων/νος Χαρ. Μυρισιώτης Κων/νος Γεωργ. Ντασιώτης Θεοφάνης Δημ. Τσιάμης Βασίλειος Λ. Χύτης Θέος Αποστόλου
 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ Γωγάκης Απόστολος Λάμπρου Σβάρνας Γεώργιος Κων/νου 
 ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ Γκιόλιας Γεώργιος Θεοφ. Πάζιος Κων/νος Δημ. Ροδόπης Ηλίας Νικ. 
 ΤΡΟΒΑΤΟ Κόκκαλης Γεώργιος Βασιλ. Κουτσολάμπρος Μιλτιάδης Δημ. Νταλλής Ηλίας Δημ. Τσατσαρώνης Θωμάς Γεωργ. 

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση για συμμετοχή στη 2η δημόσια διαβούλευση για τον Ασωπό

Σε νέα ανοιχτή συζήτηση, για τη συνδιαμόρφωση της τελικής εισήγησης της Περιφερειακής Αρχής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί τους κατοίκους της Στερέας ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης .Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης ....
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στη 2η δημόσια διαβούλευση για τον Ασωπό

Σε συνέχεια των προτάσεων ανοιχτού διαλόγου που γνωστοποιήθηκαν στη συνάντηση της 8ης Οκτωβρίου 2015 για το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιοχής Οινοφύτων - Σχηματαρίου - Ασωπού Ποταμού και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης και υποβολής προτάσεων που συμφωνήθηκε,


ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

Σε νέα ανοιχτή συζήτηση, για τη συνδιαμόρφωση της τελικής εισήγησης της Περιφερειακής Αρχής προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19.00, στην αίθουσα Συμβουλίων του Διοικητηρίου στη Λιβαδειά.Κώστας Μπακογιάννης
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Σέσκουλα ιδιότητες και θρεπτικά συστατικά

Γράφει ο  Marinos Theodotou

Τα σέσκουλα ή λαχανίδες (Beta vulgaris) είναι από τα πιο δημοφιλή λαχανικά της Μεσογείου και επιπλέον από τα πιο θρεπτικά λαχανικά με σημαντικές ιδιότητες. Το σέσκουλο κατέχει τη δεύτερη θέση μετά το σπανάκι σύμφωνα με την ανάλυση των συνολικών θρεπτικών συστατικών και δικαίως θεωρείται ένα από τα υγιεινότερα λαχανικά. Άλλες ονομασίες του σέσκουλου είναι σέσκλο ή γλυκορίζι.
Ιστορία του σέσκουλου

Τα σέσκουλα προέρχονται  από  την ευρύτερη περιοχή της νότιας Μεσογείου και μάλιστα ο Αριστοτέλης τα είχε αναφέρει τον 4ο αιώνα π.Χ.
Πρώτα οι αρχαίοι Έλληνες και αργότερα οι Ρωμαίοι, θεωρούσαν το σέσκουλο ιδιαίτερα σημαντικό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Τα σέσκουλα φυτρώνουν άγρια σε όλες σχεδόν τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο.

Το σέσκουλο είναι πολυετές φυτό που φτάνει μέχρι τα 50-60 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα του είναι σκουροπράσινα γυαλιστερά και το νεύρο του λευκό και χοντρό. Καλλιεργείτε και γι’ αυτό μαζεύεται, άνοιξη και φθινόπωρο.

Οφέλη για την υγεία
Αν και τα σέσκουλα δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς σε σχέση με άλλα λαχανικά της οικογένειας χηνοποδωδών (Chenopodiaceae), όπως το σπανάκι και τα παντζάρια, δεν υπάρχει αμφιβολία για τον πολύτιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην υγείας μας.

Σακχαρώδη διαβήτη: πολλές μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι τα σέσκουλα έχουν μοναδικά οφέλη στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Αν και δεν έχουν ακόμα διεξαχθεί μεγάλης κλίμακας μελέτες σε ανθρώπους σε αυτόν τον τομέα, εργαστηριακές μελέτες και μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν ότι το συριγγικό οξύ, ένα φλαβονοειδές που περιέχεται στα σέσκουλα, έχει την ικανότητα να αναστέλλει τη δράση ενός ενζύμου που ονομάζεται α-γλυκοσιδάση.
Η άλφα-γλυκοσιδάση είναι ένα ένζυμο (γλυκοσιδάση) που χρησιμοποιείται για την διάσπαση των υδατανθράκων σε απλά σάκχαρα. Όταν το ένζυμο αυτό αναστέλλεται, μειώνετε η διάσπαση των υδατανθράκων, με αποτέλεσμα το σάκχαρο στο αίμα να παραμένει πιο σταθερό. Αυτή η διαδικασία σταθερότητας του σακχάρου στο αίμα φαίνεται να λειτουργεί ιδιαίτερα μετά από ένα γεύμα.
Φυτικές ίνες: τα σέσκουλα είναι μια πολύ καλή πηγή φυτικών ινών. Το ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα σέσκουλα περιέχουν περισσότερα 3,7 γρ. φυτικές ίνες, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας, αυξάνοντας το βάρος των κοπράνων και μειώνοντας τον χρόνο διέλευσής τους από το γαστρεντερικό σωλήνα.

Πρωτεΐνες: επίσης τα σέσκουλα είναι πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών. Το ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα σέσκουλα περιέχουν 3,3 γρ. πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα να αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και να θεωρούνται κατάλληλα για χορτοφαγία και νηστεία.

Αντιοξειδωτικά: τα σέσκουλα παρέχουν μια εξαιρετική ποικιλία αντιοξειδωτικών όπως βιταμίνη C, Ε, Α (με τη μορφή β-καροτένιου), μαγγάνιο και ψευδάργυρο. Αυτά είναι απαραιτητα για την πρόληψη του οξειδωτικού στρες και χρόνιων προβλημάτων υγείας. Επιπλέον, τα σέσκουλα περιέχουν πολυάριθμα φυτοθρεπτικά συστατικά με σημαντικότερα τις μπεταλαϊνες (betalains) και τις ξανθοφύλλες (epoxyxanthophylls) που δρουν σαν ισχυροί αντιφλεγμονώδεις παράγοντες.
Οστά: τα σέσκουλα ξεχωρίζουν ακόμα για την περιεκτικότητά τους σε ασβέστιο, μαγνήσιο και βιταμίνη Κ, συμβάλλοντας έτσι στη σκελετική υγεία.
Επιλογή, Συντήρηση, Χρήση

Πως διαλέγω καλό σέσκουλο
Επιλέξτε φρέσκα σέσκουλα με έντονο πράσινο χρώμα, χωρίς μαύρα στίγματα ή κιτρινισμένα φύλλα. Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι μαραμένα και δεν πρέπει να έχουν μικροσκοπικές τρυπούλες. Τα κοτσάνια θα πρέπει να είναι καθαρά με άψογη όψη. Προτιμήστε εκείνα που διατηρούνται σε ψυγεία, ώστε να διασφαλίσετε την τραγανή και γλυκιά τους γεύση.

Πως να το συντηρείτε
Μην πλένετε τα σέσκουλα πριν από την αποθήκευση τους διότι η έκθεση τους στο νερό θα ενισχύσει την αλλοίωσή τους. Τοποθετήστε τα σέσκουλα σε μια πλαστική σακούλα αποθήκευσης και τυλίξτε την σφιχτά γύρω τους, αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα. Τοποθετήστε τα στο ψυγείο όπου θα διατηρηθούν φρέσκα για έως και 5 ημέρες. Εάν έχετε μεγάλες ποσότητες από σέσκουλα, μπορείτε να ζεματίσετε τα φύλλα και στη συνέχεια να βάλετε στην κατάψυξη.

Προτεινόμενος τρόπος κατανάλωσης
Ξεπλύνετε τα σέσκουλα καλά κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό. Αφαιρέστε τα σημεία των φύλλων που μπορούν να είναι μαυρισμένα, γλοιώδη, ή με τρυπούλες.
Επειδή τα σέσκουλα περιέχουν οξαλικό οξύ ή οξαλικά, το βράσιμο τους σε μεγάλες ποσότητες νερού μπορεί να βοηθήσει μείωση της περιεκτικότητας τους σε οξέα. Το οξαλικό οξύ συνδέεται με μέταλλα όπως το ασβέστιο και ο σίδηρος με αποτέλεσμα το σώμα να καθίσταται δύσκολο να απορροφήσει αυτά τα μέταλλα. Συνεπώς καλό είναι να βράζουμε τα σέσκουλα σε άφθονο νερό, στη συνέχεια να πετάμε το πρώτο και να τα ξαναβάλουμε να πάρουν ακόμα μια βράση.

Η γεύση τους είναι γλυκιά και τα τρυφερά φρέσκα φύλλα τους τρώγονται σαλάτα (σαν μαρούλι) μαζί με κρεμμυδάκι ή πράσο, λάδι και ξύδι. Μαγειρεύονται κοκκινιστά μαζί με μυρωδικά και λαχανικά, μαζί με ρύζι (γίνονται σαν το σπανακόρυζο), και ντολμαδάκια. Φυσικά χρησιμοποιούνται και σε χορτόπιτες μαζί με άλλα χόρτα και μυρωδικά. Αν και τα σέσκουλα είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο, στην αγορά τα βρίσκουμε κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο. Πριν τα μαγειρέψουμε πρέπει να αφαιρέσουμε το σκληρό μέρος του κοτσανιού.
Μία μερίδα σέσκουλα βρασμένα 175 γρ. περιέχει:

Νερό (gr.)162
Ενέργεια (Kcal)35
Πρωτεΐνες (gr.) 3.29
Λιπαρά (gr.) 0.14
Υδατάνθρακες (gr.) 7.23
Φυτικές Ίνες (gr.) 3.7
Ασβέστιο (mg)102
Σίδηρο (mg)4
Μαγνήσιο (mg)150
Φώσφορο (mg)58
Κάλιο (mg)961
Νάτριο (mg)313
Ψευδάργυρο (mg)0.58
Βιταμίνη C (mg)31.5
Θειαμίνη (mg)0.060
Ριβοφλαβίνη (mg)0.150
Νιασίνη (mg)0.630
Βιταμίνη B-6 (mg)0.149
Βιταμίνη A (IU)10717

Πηγή:Γράφτηκε από τον Τόνι Νζέιμ http: //www .mydiatrofi.gr