Ελάτε στην παρέα μας !

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας

Καλείστε να συµµετάσχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 π.µ. στα γραφεία της , Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου στη Λαµία µε θέµα τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Χώρα µας µετά την διακοπή των διαπραγµατεύσεων και την ανακοίνωση διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος .Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ∆ήµαρχος Ορχοµενού

Δημοσίευση σχολίου