Ελάτε στην παρέα μας !

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΡΙΖΑ : Επαναφορά ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης στα 21 ευρώ και παροχή δωρεάν ρεύματος σε φτωχές και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

ΣΥΡΙΖΑ :Με δύο τροπολογίες που υπογράφουν  οι Βουλευτές του ζητά την  επαναφορά  του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης στα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο τροπολογία-Προσθήκη και  την παροχή δωρεάν ρεύματος σε φτωχές και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
στο σ/ν, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: « Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296)».
Θέμα: Επαναφορά  του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης στα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο
στο σ/ν, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ».
Θέμα: «Παροχή δωρεάν ρεύματος σε φτωχές και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού»
Διαβάστε περισσότερα στο scribd

Δημοσίευση σχολίου