Ελάτε στην παρέα μας !

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Συνεδριάση του Δ.Σ. του Δήμου Αγράφων


Την ψήφιση του προϋπολογισμού  του Δήμου Αγράφων θα συζητήσει  και θα θέσει σε ψηφοφορία  την Κυριακή 7 Απρίλη του Διοικητικό Συμβούλιο , μήπως είναι λιγάκι αργά  ΄΄λέμε τώρα ΄΄   ακολουθεί η  πρόσκληση προς τα μέλη κλπ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κερασοχωρι, 01/04/2013                          
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ: 6607
Ταχ.Δ/νση Κερασοχώρι
Τ.Κ.:36071                                                            
Τηλ.: 2237351300
Φαξ: 2237351313
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)»
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 07η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
                                                                                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                        Χρήστος Δημητρόπουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 31/03/2013
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6503/27-03-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Θέμα 1ο. :               «Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2013» (Εισηγητής: κ. Τάκης Νικόλαος Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας.) 1ο θέμα της 6503/27-03-2012 Πρόσκληση ΔΣ
Δημοσίευση σχολίου