Ελάτε στην παρέα μας !

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Παιδικές κατασκηνώσεις Υ.Α.Α.& Τ


 Οι υπάλληλοι και οι αγρότες, που θέλουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στις παιδικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το 2011, θα πρέπει να ξεκινήσουν να καταθέτουν και φέτος τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ανακοίνωσε το υπουργείο.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι κατασκηνώσεις θα είναι όπως τα προηγούμενα έτη «εντελώς δωρεάν» εκτός των εξόδων εισιτηρίων μετακίνησης, από τον τόπο διαμονής των μέχρι την Αθήνα, που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.

Τα παιδιά της επαρχίας θα συνοδεύονται από υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ για τους οποίους θα εκδίδονται εγκριτικές εκτός έδρας κινήσεις από τις Υπηρεσίες τους.
Η Κεντρική Επιτροπή Κατασκηνώσεων (ΚΕΚ), στην συνεδρίαση που έκανε στις 13/4/2011, αποφάσισε να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν παιδιά υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Υπουργείου, καθώς και αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) από όλη τη χώρα, βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι γονείς και μόνο εφόσον αυτά:
1) Είναι ηλικίας 7 έως 15 χρόνων, βεβαιούμενης με πιστοποιητικό γέννησης, δηλ. παιδιά που γεννήθηκαν από το 1996 μέχρι και το 2004.
Αιτήσεις χωρίς πιστοποιητικό γέννησης θα απορρίπτονται.
2) Δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική ασθένεια ή κάποιο άλλο αίτιο το οποίο θα τα εμποδίζει να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης, όπως είναι π.χ. κολύμπι, τρέξιμο, αθλοπαιδιές κ.λπ. Το γεγονός αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση ιατρού.
Επιπλέον, για τα παιδιά των αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων κ.λπ.) θα χρειασθεί και μία βεβαίωση από την Κοινότητα, τον Συνεταιρισμό, τον αγροτικό ή δασικό κ.λπ. σύλλογο που ανήκουν οι γονείς, ότι πράγματι αυτοί είναι αγρότες (κτηνοτρόφοι, δασεργάτες κ.λπ).
Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στην κατασκήνωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ατομικό βιβλιάριο υγείας. Τούτο θα παραδίδεται στον αρχηγό της κατασκήνωσης από το παιδί, θα φυλάσσεται από αυτόν, με ευθύνη του, και θα επιστρέφεται στο παιδί κατά την αναχώρησή του στο τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου.
Παιδιά ηλικίας από 7 μέχρι 12 χρόνων (μαθητές Δημοτικού) θα λάβουν μέρος στις δύο (2) πρώτες κατασκηνωτικές περιόδους, οι οποίες θα είναι μικτές. Στην τρίτη περίοδο θα λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 χρονών (μαθητές Γυμνασίου) αγόρια-κορίτσια.

Περίοδοι και ηλικίες 

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:
1) Από 4 Ιουλίου μέχρι 22 Ιουλίου
(ηλικίας 7 – 12 χρόνων αγόρια-κορίτσια)
2) Από 22 Ιουλίου μέχρι 8 Αυγούστου
(ηλικίας 7 – 12 χρόνων αγόρια-κορίτσια)
3) Από 8 Αυγούστου μέχρι 26 Αυγούστου
(ηλικίας 13 – 15 χρόνων αγόρια-κορίτσια)
Μετά το τέλος και της τελευταίας περιόδου θα λειτουργήσει η περίοδος των οικογενειών από 29 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου με την παραχώρηση μόνο των εγκαταστάσεων για φιλοξενία χωρίς καμία επιβάρυνση, εφόσον θα υπάρξει ενδιαφέρον.

Κατάθεση αιτήσεων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά ως εξής:
1) Οι αγρότες και οι υπάλληλοι των περιφερειακών μονάδων, στις πλησιέστερες υπηρεσίες του αγροτικού τομέα (Περιφέρεια – Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων) του τόπου που κατοικούν. Οι υπηρεσίες που θα δεχθούν τις αιτήσεις θα φροντίσουν για τον έλεγχο και την αποστολή τους 30 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, στο Γραφείο Κατασκηνώσεων του Υπουργείου (Μενάνδρου 22, Γραφ. 213) π.χ. οι αιτήσεις της 1ης περιόδου θα φθάσουν στο ανωτέρω Γραφείο το αργότερο μέχρι την 6/6/2011.
2) Οι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και αγρότες που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις απευθείας στο Γραφείο Κατασκηνώσεων (Μενάνδρου 22 – 2ος όροφος - Γραφείο 213 ), επίσης 30 ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την δυναμικότητα της κατασκήνωσης θα γίνεται επιλογή με κλήρωση.
Προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων πρέπει να αποφεύγεται η αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με ΦΑΞ.
Στο λινκ που ακολουθεί υπάρχει υπόδειγμα αιτήσεων συμμετοχής κατασκηνωτών και στελεχών, καθώς και λοιπά έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και σταλούν μαζί με την αίτηση.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της Κ.Ε.Κ. με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε είναι me22u039@minagric.gr

Επιλογή Ομαδαρχών

Στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου θα απασχοληθούν επίσης Ομαδάρχες, παλαιά στελέχη των κατασκηνώσεων, παιδιά υπαλλήλων ή αγροτών και Κοινοτάρχες πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών ή Γυμναστικής Ακαδημίας ή άλλων σχολών καθώς και άτομα που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Στελεχών Κατασκηνώσεων ή παλαιοί κατασκηνωτές που έχουν διακριθεί για τις ικανότητές τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κατασκηνώσεων, ηλικίας για μεν τους Ομαδάρχες 16 – 18 ετών, για δε τους Κοινοτάρχες 19 – 24 ετών.
Για την επιλογή ομαδαρχών – κοινοταρχών, απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και ιατρική γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας ή Ιδιωτικού Διαγνωστικού Κέντρου, ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική ασθένεια ή κάποιο άλλο αίτιο που θα εμποδίζει την συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης.
Σημειώνεται ότι για την ψυχική ασθένεια αρκεί και η γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού.
Για όλες τις περιόδους, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ομαδαρχών – κοινοταρχών από κορίτσια και αγόρια και η επιλογή θα γίνεται από την Κ.Ε.Κ. ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.
Οι αιτήσεις των ανωτέρω, που κατοικούν εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής, θα κατατίθενται μόνο στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 210 2125035

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

ΙΤΕΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ !Η παροιμία λέει ΄΄ μάτια που δε βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται΄΄ .... κάπως έτσι κι εμείς διαπιστώνουμε  πως ......σχεδόν έχουμε ξεχάσει τις παλιές διαδρομές , τα μικρά σοκάκια του χωριού μας , τις παράγκες .....τα αυλάκια και τις διαδρομές του  νερού  και ....συνθήκες ζωής που πλέον κανείς δεν θυμάται  ή δεν θέλει να θυμάται   ! Φυσικό είναι,   να μην τις θυμούνται τα παιδιά  και  οι νεότεροι ...  τις έχουμε όμως ξεχάσει και εμείς που  ζήσαμε  στις συνθήκες αυτές  ..    Γειτονιές στις οποίες γεννήθηκαν , μεγάλωσαν  , έκλαψαν , γέλασαν , έπαιξαν,   γενιές και γενιές Ιτεατών. Γειτονιές που αποχαιρετώντας με θλίψη κι έναν κόμπο στο λαιμό   άφηναν πίσω τους  οι νέοι  για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στις πόλεις ..... , νέοι που  αργότερα  κι αφού είχαν χτίσει τη ζωή τους  διηγούνταν στα παιδιά τους τις ταλαιπωρίες και τις δυσκολίες  που πέρασαν  εδώ ..........Περνώντας τα χρόνια κι όσο οι συνθήκες ζωής αλλάζουν  ανακαλύπτω  πως ... εμείς μόνο αλλάζουμε , εμείς μεγαλώνουμε , εμείς ψάχνουμε  την πολυτέλεια τα πλούτη ..... οι γειτονιές  παραμένουν ως είχαν ......με εμφανή  σίγουρα τα σημάδια της εγκατάλειψης  και της αδιαφορίας ..... μήπως ήρθε η ώρα  να τις ξαναθυμηθούμε ;; Ένα είναι σίγουρο  εμείς είμαστε ΄΄ ψημένοι ΄΄ στις δυσκολίες και στα προβλήματα  θα δυσκολευτούμε αλλά    είμαι σίγουρος  ότι μέσα από τις δυσκολίες αυτές  θα  γίνουμε καλύτεροι  !