Ελάτε στην παρέα μας !

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Αλλαγή του τρόπου καταβολής των επιδομάτων του Ο.Γ.Α.








Ο Ο.Γ.Α. 
στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής εκσυγχρονισμού του, με στόχο την
συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του και σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3863/2010 προχωράει στην αλλαγή του τρόπου 
πληρωμής των επιδομάτων και λοιπών παροχών που χορηγεί στις
πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες (πολυτεκνικού επιδόματος,
επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες
οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβιας σύνταξης), τα οποία θα καταβάλλει
με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα
ΕΛΤΑ, κατ΄επιλογή του επιδοματούχου.
Η διαδικασία απογραφής των δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων του ΟΓΑ
(άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού) για την εφαρμογή του νέου τρόπου πληρωμής
των επιδομάτων θα διαρκέσει έως 31 Ιανουαρίου 2011.
Οι ενδιαφερόμενοι  για περισσότερες πληροφορίες  απευθυνθείτε  
στους κατά τόπο αντιπροσώπους  του ΟΓΑ   ή στην ιστοσελίδα 
ή στη Δ-νση:
Δημοσίευση σχολίου